Fritidsgårdar

I Trelleborgs kommun finns sex fritidsgårdar med verksamhet för barn och ungdomar i åldern 10-17 år: Anderslövs fritidsgård, Backafalls fritidsgård, Gasverket Ungdomens Hus, Smygehamns fritidsgård, Tjejloftet och Skegrie fritidsgård.

Smygehamns fritidsgård
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Smygehamns fritidsgård

Ungdomsenhetens viktigaste uppgifter

Ungdomsenhetens mål och syfte är bland annat att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid på trygga och drogfria mötesplatser på lika villkor. Enheten arbetar aktivt för att främja ungdomskultur, integration, demokrati och jämställdhet.

På våra samtliga fritidsgårdar och verksamheter gäller nolltolerans mot främlingsfientlighet, rasism, kränkningar, diskriminering, förolämpning, hot, våld och mobbing.

Ytterligare behov av fritidsgårdar

Fritidsnämnden beslutade 6 september, §66 Medborgarförslag - Fritidsgård på Väster, att ge förvaltningen i uppdrag att se över behovet av fritidsgårdar i Trelleborgs kommun.

Det gjordes en utredning 2010 av behovet av fler fritidsgårdar i Trelleborg där man konstaterade att det fanns behov av fritidsgård både på väster och i Skegrie. Då behovet ansågs större i Skegrie både på grund av ett större underlag och även de dåliga allmänna kommunikationerna valde man att satsa på en gård i Skegrie. Detta har slagit väl ut, man är för tillfället i en inhyrd paviljong men kommer att inrymmas i nya större lokaler i den nya sporthallen som ska byggas. Detta gör att fritidsnämnden för tillfället inte har de ekonomiska resurserna som krävs för att öppna en fritidsgård på väster.

Ungdomsenhetens verksamhet 2017

Ungdomsenheten kommer under 2017 att lägga fokus på integrationsarbete för ungdomarna som besöker fritidsgårdarna.

Ungdomsenhetens verksamhet 2016

Ungdomsenheten kommer under 2016 att lägga fokus på jämställdhet och att öka andelen tjejer som besöker fritidsgårdarna.

Ny enhetschef, tidigare föreståndare på Backafalls fritidsgård, tillträdde 1 juli. Nya föreståndare till Backafalls fritidsgård och Gasverkets fritidsgård kommer att anställas till hösten.

Ungdomsenhetens verksamhet 2015

Skegrie fritidsgård har fått nya lokaler i tillfälliga paviljonger tills dess att Skegries nya skola har färdigställts. Enheten är tillsammans med Bildnings-, Service- och Tekniska förvaltningen delaktig i planering och utformning av de lokaler som fritidsgården kommer att nyttja.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?