Kontaktcenter är din väg in till Trelleborgs kommun för samtliga frågor som rör kommunen. Våra kommunvägledare kan lotsa dig rätt i organisationen om de inte kan besvara din fråga direkt.

Våra kommunvägledare kan hjälpa dig rätt när du kontaktar Trelleborgs kommun.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Från och med måndagen den 27 november 2023 finns Kontaktcenter (före detta Kundtjänst) på Algatan 29.

Kontaktcenter genomför en serviceundersökning

2023-2024 genomför Trelleborgs kommuns kontaktcenter en serviceundersökning. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur nöjda kommunens invånare är med servicen efter kontakt med kommunens kundtjänst.

Via e-post eller SMS kommer de kommuninvånare som på något sätt har haft kontakt med kommunens kontaktcenter att få en förfrågan. Den innehåller några korta frågor och en länk till själva frågeformuläret.

I e-postmeddelandet och SMS:et framgår det tydligt att Trelleborgs kommun är avsändare av undersökningen. Deltagandet är helt frivilligt och deltagarnas svar är anonyma.

Kontaktuppgifter till Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun
Algatan 29
231 42 Trelleborg

Telefon: 0410-73 30 00
E-post: kontaktcenter@trelleborg.se

Organisationsnummer: 212000-1199

E-postadresser till enskilda tjänstemän följer mönstret fornamn.efternamn@trelleborg.se.
Tänk på att svenska tecken inte används; å ä ö blir a a o.

Vad kan vi på Kontaktcenter hjälpa dig med?

På Kontaktcenter arbetar flera kommunvägledare för att hjälpa dig som besökare att få svar på dina frågor.

Vi hjälper dig med de flesta frågorna direkt och försöker lösa så mycket som möjligt utan att slussa dig vidare. Vi handlägger ärenden och om du har fastnat i en e-tjänst eller inte hittar Mina Sidor och behöver hjälp så kan vi stötta dig.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

 • Felanmälan
 • Frågor kring barnomsorg, förskolor eller skola
 • Busskort, ungdomsbiljett, skolbiljett, resebidrag, resetillägg eller inackorderingsbidrag
 • Dödsboanmälan
 • Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag)
 • Ritningar och detaljplaner för bygglov
 • Parkeringskort för rörelsehindrade (parkeringstillstånd)
 • Fakturafrågor
 • Budget- och skuldrådgivning
 • Konsumentrådgivning
 • Energi- och klimatrådgivning
 • Överförmyndaren
 • Borgerlig vigsel
 • Trygghetslarm

Kontaktcenter

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Trelleborgs kommun
231 83 Trelleborg

Besöksadress

Trelleborgs kommun
Algatan 29
231 42 Trelleborg

Kontaktcenters öppettider (helgfria dagar):

 • Måndag-torsdag 8.00-16.30
 • Fredag 9.00-1600

Kommunledningsförvaltningen