Ishall

Ishallen i Trelleborg finns på Söderslättshallen. Ishallen bokas av bland annat skolor och föreningar. Särskilda öppettider finns för privatpersoner som vill åka skridskor.

Ishallen på Söderslättshallen
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Ishallen på Söderslättshallen

Öppettider i ishallen

Dagens bokningar i ishallen.

Vilka öppettider finns för allmänhetens skridskoåkning? Vilka arrangemang och träningstillfällen är bokade i ishallen? Välj aktuellt datum i bokningsschemat.

Öppettider för allmänhetens skridskoåkning

I mitten av oktober till och med början av april har ishallen på Söderslättshallen öppet för allmänhetens skridskoåkning.

Öppettider för allmänheten finns i bokningsschemat som alltid är uppdaterat! Välj objekt Söderslättshallen, markera ishall och välj aktuellt datum.

Februari

Lördag 16 februari klockan 15.00-17.00. Gratis inträde. Sportlov
Söndag 17 februari klockan 12.00-13.45 Gratis inträde. Sportlov
Måndag 18 februari klockan 11.00-14.45 Gratis inträde. Sportlov
Tisdag 19 februari klockan 11.00-12.45, därefter konståkning klockan 13.00-14.45 Gratis inträde. Sportlov
Söndag 24 februari klockan 12.00-13.45 Gratis inträde. Sportlov

Mars

Lördag 2 mars klockan 15.00-17.00
Söndag 3 mars klockan 12.00-13.45
Lördag 9 mars klockan 15.00-17.00
Söndag 10 mars klockan 12.00-13.45
Lördag 16 mars klockan 15.00-17.00
Söndag 17 mars klockan 12.00-13.45
Lördag 23 mars klockan 15.00-17.00

April

Lördag 6 april klockan 15.00-17.00
Söndag 7 april klockan 12.00-13.45

Med reservation för eventuella ändringar.

Pris

Det kostar  30 kronor per person. Familjebiljett för två vuxna och max tre barn: 100 kronor. Endast kontant betalning.

Hockeyklubbor eller puckar är inte tillåtet. Mat och dryck får inte medtagas i ishallen.

Fleråk-kort till allmänhetens skridskoåkning

10-kort: 200 kronor. Giltigt två säsonger.
25-kort: 400 kronor. Giltigt två säsonger.
Fleråk-korten är opersonliga och har en giltighetstid på två år.

Låna skridskor från Fritidsbanken

Fritidsbankens skridskor finns i anslutning till ishallen på Söderslättshallen. Alla kan låna och det är gratis. Fritidsbanken garanterar inte att alla storlekar finns. Det går inte att reservera. Du lämnar tillbaka skridskorna på hyllan igen när du har åkt färdigt. Ta med egen hjälm, det finns bara ett fåtal hjälmar. Det finns cirka 100 par skridskor och 15 hjälmar till utlåning.

Vid 17 tillfällen på allmänhetens skridskoåkning säsong 2017 - 2018 har nästan hela skridskolagret på Söderslättshallen varit utlånat; cirka 20 skridskor per tillfälle alltså minst 340 utlåningar. Fritidshem och skolor lånar också skridskor från Fritidsbanken vid sina regelbundna besök i ishallen, till glädje för alla barn utan egna skridskor.

Fritidsbanken

Eventuellt ny träningsishall?

Det råder tidsbrist i befintlig ishall. Situationen har varit besvärlig under ett antal år och med ett ständigt ökat intresse för både konståkning och ishockey finns det ett behov av ytterligare isyta i kommunen. Skridskogymnasium, föreningar och allmänhet samsas idag i ishallen där tiderna inte räcker till för att tillgodose behov och önskemål.

Fritidsnämnden beslutade 9 oktober att förvaltningen får i uppdrag att visa förslagen för berörda föreningar och inhämta deras synpunkter, att förvaltningen redovisar delrapport med föreningarnas synpunkter till fritidsnämnden i december 2018 och att inga ytterligare externa kostnader belastar projektet 2018.

Fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde 19 juni

  • att uppdra åt förvaltningschefen att hos serviceförvaltningen beställa en förprojektering av olika alternativ med en utbyggnad vid Söderslättshallen.
  • att trafiksituationen beaktas i förprojekteringen.
  • att inom fritidsnämndens rambudget, på lämpligt kostnadsställe, ta kostnaderna för ovan nämnda förprojektering.
  • att redovisa förprojektering till fritidsnämnden i december 2018.
  • att förprojekteringens ekonomi delrapporteras i oktober till fritidsnämnden.

Fritidsnämnden beslutade 11 december 2018, §83 att godkänna förvaltningens redovisning av föreningarnas synpunkter och lägga den till handlingarna.

Förlängd issäsong maj 2019

Fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde 28 augusti

  • att issäsongen för år 2018-2019 utökas med veckorna 18-21
  • att taxan för veckorna 18-21 justeras motsvarande den separata taxa som gäller utöver ordinarie verksamhet. För närvarande 64 kronor per timme för deltagare 0-20 år och 233 kronor per timme för deltagare som är 21 år eller äldre.
  • att taxan för skridskogymnasiet justeras till samma nivå som under ordinarie säsong; för närvarande 64 kronor per timme.

Trelleborgs Konståkningsklubb och TIF Vikings ansöker om förlängd säsong vecka 18-21 2019 med hopp om att kunna fylla ishallen med ungdomar även under maj månad och därmed få ner iskostnaden. Föreningarna anser även att taxan på 812 kronor per timme bör ses över ur ett likabehandlingsperspektiv. Föreningarna är beroende av att få besked i augusti för att kunna bjuda in klubbar och förbund och förmedla ett seriöst intryck.

Omklädningsrum ishallen

Fritidsnämnden beslutade 13 mars att förvaltningen avslutar ärendet om att skapa extra omklädningsrum i Söderslättshallens pingisfoajé. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Trelleborgs Ishockeyförening, Trelleborgs Konståkningsklubb och serviceförvaltningen arbeta vidare på en tillfällig lösning med paviljonger i anslutning till ishallen för att lösa den akuta situationen. Nämnden tar återigen upp behovet med utbyggnadsalternativet från 2014 i kommande budgetberedning.

Antal skridskoåkare

Säsong 2017-2018 hade ishallen 2 576 besökare på allmänhetens skridskoåkning plus medföljande familjemedlemmar på 205 familjebiljetter. Skolorna i Trelleborg bokade 1 169 skridskotillfällen för sina klasser.

Säsong 2016-2017 hade ishallen 2 853 besökare på allmänhetens skridskoåkning. 2015-2016 var motsvarande besökssiffra 3 748 med fler timmar än 2016-2017.

Certifiering

Ishallen certifierades 19 september 2013 av Svenska Ishockeyförbundet till Publikhall C vilket är ett arenakrav för elitserien.

Publikplatser och tillgänglighet

Ishallen har totalt 1033 publikplatser varav 5 stycken rullstolsplatser. Rullstolsläktare med hiss finns i ishallen.

Karta

Söderslättshallen

Klörupsvägen 48 Trelleborg
55.3873437, 13.1555699
Telefon: 0410-733850

Hjälpte informationen på den här sidan dig?