Klövervallsgatan stängs för asfaltering i maj

Publicerad:

Mellan 6 maj och 21 maj stängs Klövervallsgatan i Trelleborg, delen mellan Engelbrektsgatan och riksväg 9/Östra infarten, för trafik med anledning av arbete med fräsning och asfaltering.

Rödmarkerad sträcka stängs för trafik mellan 6 maj och 21 maj.

Fräsningsarbetet beräknas utföras den 6 maj och asfaltering beräknas utföras den 21 maj. I samband med att arbete utförs på västra sidan stängs gatan för södergående trafik och i samband med att arbete utförs på östra sidan stängs gatan för norrgående trafik.