Gunilla Thysell, kulturnämndens ordförande

Ett bibliotek är mer än ett bibliotek

Kulturnämndens ordförande Gunilla Thysell talade på kommunfullmäktiges sammanträde 26 juni om bibliotekens betydelse och om den nya biblioteksplanen.

  • Trelleborg får hållbarhetspolicy

    Politikerna i kommunfullmäktige sa ja till förslaget till hållbarhetspolicy för kommunens förvaltningar och bolag. Syftet är att visa riktningen för kommunens olika verksamheter i arbetet för att säkerställa en hållbar utveckling som de som bor, arbetar eller besöker kommunen.

  • Klartecken för Skegriebyggen

    Redan i år startar utbyggnaden av det exploateringsområde som kallas Skegrie öster och ligger som namnet säger öster om byn. Detaljplanen godkändes för en dryg månad sedan och flera privata exploatörer vill komma igång och bygga i området.