Trelleborgs Stad 2035

Ett nytt förslag på fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad, som sträcker sig till år 2035, ligger nu ute för samråd. Samrådsperioden avslutas den 22 november och fram till dess går det att lämna synpunkter på förslaget.

Foto: Nina Schwab Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika

Strategiskt planeringsdokument

Den fördjupade översiktsplanen för staden är ett strategiskt planeringsdokument som skapar förutsättningar för Trelleborgs utveckling mot en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt. Den visar på viljeriktningen för utvecklingen av staden och möjliggör för nya utbyggnadsområden, infrastruktur, grönstruktur, skolor, kultur- och fritidsområden. En viktig utgångspunkt i samrådsförslaget är kommunens pågående arbete med Kuststad 2025, vilket är kommunens största stadsutvecklingsprojekt med planer för en ringväg, business center och Sjöstaden.

Samrådshandlingen

Här kan du läsa samrådshandlingen i pdf-format. Klicka på länkarna nedan.
FÖP 2035 Samrådshandling Del 1  (PDF-dokument, 24,7 MB)
FÖP 2035 Samrådshandling Del 2  (PDF-dokument, 11,4 MB)

Samrådshandlingen är framtagen i en digital kortversion, där du ser vad samrådsförslaget innebär direkt i berörd kart-vy. Där kan du också i markanvändningskartan lämna synpunkter knutna till ett specifikt område.
Klicka här för att komma till den digitala handlingen.

Under tiden den 20 september – 22 november 2019 kommer samrådshandlingen även att finnas tillgänglig på följande platser:

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, Algatan 13 öppet vardagar kl. 08.00-16:30.
  • Huvudbiblioteket, Astrid Lindgrens allé 1, Trelleborg, öppet måndag-torsdag 10.00 - 19.00, fredag 10.00 - 18.00, lördag 11.00 - 14.00.
  • Biblioteken i Anderslöv, Gislöv och i bokbussen

Utställning

En utställning om samrådsförslaget kommer dessutom att finnas tillgänglig i en lokal på Valen-gallerian den 2-16 oktober, dit du är välkommen under Valen-gallerians öppettider, vardagar klockan 10.00-19.00. lördagar 10.00-16.00 och söndagar 12.00-16.00.

Utställningen bemannas av tjänstepersoner och politiker vid följande tidpunkter:

  • Onsdagen den 2 oktober, klockan 17.00-18.30
  • Lördagen den 5 oktober, klockan 11.00-13.00
  • Lördagen den 12 oktober, klockan 11.00-13.00

Lämna synpunkter

Vi vill gärna få in dina synpunkter gällande den fördjupade översiktsplanen. Vi vill få in dina skriftliga synpunkter senast den 22 november via något av följande alternativ:

  • Mail:
  • Digital handling där du ser vad samrådsförslaget innebär direkt i berörd kart-vy. Där kan du också lämna synpunkter knutna till ett specifikt område: Klicka här för att komma till den digitala handlingen.
  • Post: Kommunledningsförvaltningen, Trelleborgs kommun, Algatan 13, 231 83 Trelleborg, märk kuvertet Fördjupad översiktsplan 2035.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga samhällsutvecklingen och den fysiska miljön samt kommunens politiska vision. I planen ska vägledning ges för beslut om hur mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Det ska också finnas redovisningar om hur kommunen avser att ta hänsyn till och samordna relevanta nationella och regionala mål, planer och program, av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. Översiktsplanen är vägledande för planeringen i kommunen och för de detaljplaner som tas fram.

Bakgrund

Genom långsiktig stadsutveckling tas Trelleborgs läge i Öresundsregionen och närheten till Europa till vara, vilket stärker kommunen som regional kärna. I detta arbete är fördjupningen av översiktsplanen ett av kommunens viktigaste strategiska dokument och stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 en del av det långsiktiga arbetet.

Läs samrådshandlingen som pdf - del 1. (PDF-dokument, 24,7 MB)
Läs samrådshandlingen som pdf - del 2. (PDF-dokument, 11,4 MB)
Länk till digital kart-vy.
Läs mer om översiktsplaner.
Läs mer om planprogram.
Läs mer om detaljplaner.

Här kan du läsa om projektet Kuststad 2025.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?