Sommargatan kommer tillbaka i år

Publicerad:

Kommunstyrelsen har beslutat att det blir en fortsättning av sommargatan på Östergatan i centrala Trelleborg både 2024 och 2025. Årets säsong pågår 15 maj-28 augusti och planeras för fullt. I år satsas ännu mer på kulturinslag och olika aktiviteter.

Sommargata på Östergatan i centrala Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

– I utvärderingen av förra årets säsong fick vi in en hel del synpunkter som vi tagit in och arbetat vidare med. Nu fortsätter vi arbetet med att skapa en trygg och attraktiv plats på sommargatan, säger Sarah Søndergaard, säkerhetssamordnare och processansvarig i Tryggare Trelleborg.

Människor, näringsliv och möten

Sommargatan har uppkommit inom ramen för Tryggare Trelleborg. Här sker bland annat samverkan mellan Citysamverkan, fastighetsägare och kommunen. Syftet med sommargatan är att göra området mer attraktivt för gående och cyklister samt skapa en mer levande och trivsam plats för invånare, besökare och näringsidkare.

– Vi har skapat förutsättningar för näringsidkare att ta mer av gaturummet i anspråk för servering och en mer trivsam gata, säger Fredrik af Winklerfelt, näringslivsutvecklare i Trelleborgs kommun.

– Jag är glad att kommunen vill fortsätta att satsa på Östergatan som sommargata. Citysamverkans engagemang i detta följer föreningens mål att integrera Östergatan med gågatan för att främja den lokala handelns möjligheter att utvecklas, säger cityledare Lotta Wahlqvist, Citysamverkan.

”Mycket bra initiativ”

Efter förra årets säsong framförde en näringsidkare följande synpunkt:

– Mycket bra initiativ som behöver minst tre säsonger för att få underlag att utvärdera!

Håll utkik efter sommarens aktiviteter

Sommargatan möbleras med sittmöbler och växter för att skapa en trivsam miljö. Här ges mer utrymme till cykelparkering och verksamheterna får möjlighet att flytta ut sina serveringar på gatan.

I år satsas ännu mer på kulturinslag och olika aktiviteter. Det planeras bland annat för gatumusikanter, hoppa hage-tävlingar och gatumålning. Utställningen I Kim Walls fotspår blir också en del av årets säsong. När du besöker sommargatan kan du dessutom testa dina kunskaper i ett quiz.

Håll utkik på www.trelleborg.se/sommargata för aktuell information!

Mer information

Sommargatan i Trelleborg