Frågan om folkomröstning avgjord i kommunfullmäktige

Publicerad:

Det blir ingen folkomröstning om etableringen av en kriminalvårdsanstalt i Trelleborg. Efter att förslaget röstades ner av en majoritet i kommunstyrelsen den 2 maj, klubbades det definitiva beslutet i kommunfullmäktige den 13 maj.

Ingen folkomröstning om etableringen av en kriminalvårdsanstalt i Trelleborg. Det beslutade kommunfullmäktige under måndagskvällen den 13 maj.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

I november i fjor tog Trelleborgs kommun emot 4 337 underskrifter med begäran om en kommunal folkomröstning om en kriminalvårdsanstalt i Trelleborgs kommun. Sedan dess har kommunledningsförvaltningen hanterat ärendet.

Enligt kommunallagen ska minst 10 procent av kommunens röstberättigade stå bakom ett folkinitiativ för att frågan om folkomröstning ska väckas i kommunfullmäktige. Enligt uppgift från Valmyndigheten var antalet röstberättigade i kommunen 36 415 vid det senaste fullmäktigevalet 2022. Det innebär att 3 641 underskrifter krävs för att frågan om folkomröstning ska kunna väckas i kommunfullmäktige.

Den 2 maj tog alltså kommunstyrelsen ställning till en folkomröstning, och det beslut som klubbades där – att det inte blir en folkomröstning – beslutades slutgiltigt i ett extrainsatt kommunfullmäktige den 13 maj.

Beslut om markanvisningsavtal

På kommunstyrelsemötet den 2 maj fattade politikerna även beslut om att godta markanvisningsavtalet som rör den plats där kriminalvårdens anstalt ska ligga, ett beslut som fastställdes på kommunfullmäktigemötet den 13 maj.

Läs mer om markanvisningsavtalet på webbplatsen Trelleborg Växer