En bra plats för dig som anhörig

Publicerad:

Trelleborgs kommun erbjuder digitalt anhörigstöd via anhörigportalen En bra plats. Det digitala anhörigstödet gör det möjligt för dig att ta del av stöd, information och utbyte på tider och platser utifrån dina förutsättningar.

Som ett komplement till det stöd som erbjuds av anhörigkonsulenterna Hylja och Lotta finns också ett digitalt anhörigstöd som heter En bra plats.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

– Digitalt anhörigstöd kan vara en lättare väg in till stöd där man förhoppningsvis väljer att ta vidare kontakt med oss. Ju tidigare vi kan erbjuda stöd till anhöriga, desto bättre förutsättningar får de, säger Hylja Meshko, en av kommunens anhörigkonsulenter.

Ett komplement i flera delar

Det digitala anhörigstödet kan bestå av kommuninformation, nationella nyheter, utbildningar och gruppdiskussioner.

– En bra plats kompletterar vårt nuvarande anhörigstöd. Via den digitala plattformen kan vi erbjuda lättillgänglig information, forskning och fakta i text samt korta filmer. Här kan du möta andra anhöriga från hela Sverige dygnet runt med liknande situation som din egen. I detta ingår också Demenslotsen, en digital vägvisare som ger dig som anhörig relevant information om sjukdomen, säger Hylja Meshko.

Ta del av En bra plats

Mer information om hur du kan få tillgång till det digitala anhörigstödet

Kategorier