Ett rättssäkert, demokratiskt samhälle bygger på delaktighet, engagemang och medborgarnas möjligheter till insyn i de politiska processerna.

Trelleborgs kommun styrs av politiker som väljs direkt av medborgarna.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Trelleborgs kommun styrs av politiker som väljs direkt av medborgarna. Politikerna fattar beslut om frågor som ofta påverkar ditt vardagsliv direkt.  Besluten kan röra saker som skolor, barn- och äldreomsorg, vatten och avlopp och den fysiska utvecklingen av kommunen.

I ett demokratiskt samhälle har du rätt att göra din röst hörd och ha möjlighet att påverka, både genom allmänna val och genom exempelvis den medborgardialog som kommunen vill ha med dig.

Kommunledningsförvaltningen