Platsvarumärket Trelleborg

Trelleborgs platsvarumärke är de samlade associationer, tankar och värden som definierar vad som gör Trelleborg som plats unik och särskiljande. Det ska bidra till att attrahera nya invånare, företagare, investeringar och besökare till vår plats. Just nu pågår en spännande resa där alla, som bor och verkar här, har möjligheten att bidra till ett starkt platsvarumärke för Trelleborg.

Ett starkt platsvarumärke ska bidra till att attrahera nya invånare, investeringar och besökare till Trelleborg.

Fotograf: Katie Wood

Vi arbetar i flera steg

I slutet av 2022 fick Visit Trelleborg, tillsammans med Trelleborgs kommun, uppdraget att tillsammans ta fram en långsiktig platsvarumärkesstrategi för Trelleborg.

2023 startade platsvarumärkesprojektet med att företaget Placebrander genomförde en attitydundersökning bland personer som bor och verkar i Trelleborg. Samtidigt gjordes en nationell mätning där de som bor på andra platser också fick tycka till om Trelleborg.

Resultatet av attitydundersökningen och övrigt insamlat material har varit viktiga byggstenar i framtagandet av en platsvarumärkesstrategi för Trelleborg.

Platsvarumärkesstrategin blev klar under våren 2024 och nästa steg är att praktiskt implementera strategin. Det innebär bland annat att ta fram en visuell identitet för platsvarumärket, utveckla upplevelser och mötesplatser och sträva efter att attrahera kunskapsintensiva företag som har koppling till industri, logistik och de stora företag som redan finns i Trelleborg.

Vanliga frågor om platsvarumärket Trelleborg

 • Ett platsvarumärke är summan av de associationer som finns kring en plats – i Trelleborgs fall: staden, landsbygden och alla byarna. Det är framförallt det som görs på en plats (platsutveckling) och inte det som sägs om en plats som skapar ett starkt platsvarumärke.

 • Platsutveckling är allt det som görs för att förbättra en plats kvaliteter. Det är allt från upprustning av en rastplats och att arrangera ett evenemang till att skapa bättre förutsättningar för våra företagare och bygga attraktiva boenden. Det är alltså både små och enkla saker och stora och tunga frågor. Det görs av alla aktörer i ett samhälle inom privat, offentlig och ideell sektor.

 • Platsmarknadsföring är det som kommunen, näringslivet, föreningar, med flera, kommunicerar med sina målgrupper. Platsmarknadsföring består av budskap, bild, form och text för att beskriva vad som händer på platsen samt vad platsen står för och skapar en relation med målgrupperna. Platsmarknadsföringen kan inte ensamt föra oss mot målen, men det är en viktig pusselbit.

  Man brukar säga att fördelningen mellan platsvarumärkesledarskap och platsutveckling på ena sidan utgör 80 procent av platsvarumärkesarbetet och platsmarknadsföringen utgör 20 procent.

 • Platsvarumärkesarbetet handlar om att öka attraktionskraften för Trelleborg som geografiskt område så att fler vill leva och verka här men också besöka vår plats. Genom att arbeta med platsvarumärket vill vi få fler att flytta hit, besöka oss och investera här. Företagen har behov av arbetskraft; besöksnäringen har behov av kunder. Det behöver ske investeringar som skapar arbete som genererar skatteintäkter så att platsen blir attraktiv för oss som bor här idag och för dem som ska bo här i framtiden.

 • Kommunen har rollen att vara samordnande och drivande i platsvarumärkesarbetet – men jobbet med att utveckla platsen gör vi, många aktörer tillsammans, som lever och verkar på platsen.

 • Merparten av arbetet görs med resurser som redan finns på plats inom kommunen i form av anställda i kommunen och kommunkoncernen. Det finns en budget avsatt för att få stöd i att ta fram en varumärkesplattform, grafisk profil och verktygslåda som ska ligga på trelleborg.se och som alla som vill bidra till platsen ska kunna använda sig av. Här kommer det att finnas logotyp, färger, texter, med mera. När det gäller platsutvecklingen är det en kostnad som delas av många aktörer på lång sikt.

 • Det finns många olika sätt att mäta, men vi har valt att mäta rekommendationsbenägenheten bland invånarna, genom NPS (Net Promoter Score). Det är ett nyckeltal som används globalt för att mäta lojalitet/rekommendationsbenägenhet.

  NPS-värdet är andelen ambassadörer (de som svarat 9-10 på en tiogradig skala) minus andelen kritiker (de som svarat 0-6). NPS-värdet kan vara som lägst -100 och som högst +100.

  Frågan som ställs till Trelleborgs invånare är: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera någon att flytta till Trelleborgs kommun?”. I den mätning som gjordes i den första delen av platsvarumärkesarbetet hamnade Trelleborg på -41.

  Anledningen till att vi valt att mäta så här är att det är när invånarna känner att de stolt kan rekommendera sin plats till andra som vi kommer att lyckas. Det är det yttersta beviset på att vi är en attraktiv plats och därför vill vi fokusera på rekommendationsgraden som strategiskt mål. Dessutom är det ett mål som alla aktörer som vill bidra till platsutvecklingen kan bidra till på sina olika sätt.

 • Ett sätt att bidra är att använda det material vi kommer ta fram och lägga i vår digitala verktygslåda på trelleborg.se, till exempel om du ska rekrytera eller marknadsföra platsen.
  Ett annat sätt är att vara med i de samverkansgrupper som vi kommer att skapa.

 • Har du frågor kring arbetet med platsvarumärket Trelleborg är du välkommen att kontakta Kontaktcenter. Kontaktuppgifter till Kontaktcenter hittar du längst ner på sidan.

Kommunledningsförvaltningen