Nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter är sverigefinnar, romer, samer, tornedalingar och judar. Minoritetsspråken är finska, romani chib, samiska, meänkieli och jiddisch.


Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela landet och trädde i kraft 1 januari 2010; Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724).

Målet med minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken, så att de hålls levande.

Minoritetslagen innehåller även bestämmelser om förstärkt skydd för språken samiska, finska respektive meänkieli i de så kallade förvaltningsområdena.

Trelleborgs kommun finskt förvaltningsområde

Trelleborgs kommun är sedan 1 februari 2015 ett av Sveriges förvaltningsområde för finska. Det betyder att du kan använda finska i din kontakt med kommunen. Och att du har rätt till förskola och äldreomsorg helt eller delvis på finska.

Information om finskt förvaltningsområde

Besök våra finska sidor på trelleborg.se/suomeksi

Kommunledningsförvaltningen