Rådhuset i Trelleborg

På Rådhuset i Trelleborg finns kommunens ledning. Rådhuset ligger vid gågatan mitt i centrum, mellan hamnen och Stortorget.

Rådhuset i Trelleborgs kommun

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Tidigare fanns även kommunens kontaktcenter (före detta kundtjänst) i Rådhuset, men från och med måndagen den 27 november 2023 har Kontaktcenter sitt kontor på Algatan 29.

Hitta till Rådhuset

Västerifrån, från Malmö, E6:an, nås Rådhuset via Västra Infarten, Strandgatan och Hamngatan. Efter femte trafikljuset, sväng vänster in på Rådhusets parkeringsplats.

Österifrån, från Ystad, väg 9, följ Östra Infarten och Järnvägsgatan fram till första trafikljuset, vid gamla Posthuset. Efter drygt hundra meter, före nästa trafikljus, sväng höger in på Rådhusets parkering.

Norrifrån, från Lund, väg 108, följ Norra Infarten och Bryggaregatan söderut, mot hamnen. Passera två trafikljus, sväng vänster vid det tredje där vägen delar sig i ett T-kors. Efter andra trafikljuset, sväng vänster in på Rådhusets parkering.

Från centralstationen där även busstrafiken finns har man utsikt över Rådhusets baksida. Gå över Hamngatan och sedan längs med den förbi Rådhusparken. Ingång sker dock från Algatan, så du behöver gå inåt staden ett kvarter.

Från färjeterminalen. Rådhuset ligger till höger om trafikljuset, in i kvarteret.

Kommunledningsförvaltningen