Sverige är indelat i 290 kommuner. Kommunerna har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på olika sätt. Vissa områden är kommunerna ansvariga för enligt lag och andra sker på frivillig grund.

Lagkrav styr kommunens myndighetsutövning inom vissa verksamhetsområden.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Det politiska livet i Trelleborgs kommun är organiserat med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Under kommunfullmäktige sorterar valberedningen, arvodesberedningen, demokratiberedningen och kommunrevisionen. Därtill finns kommunstyrelsen och ett antal olika facknämnder.

Den kommunala verksamheten sker i form av ett antal förvaltningar:

  • kommunledningsförvaltningen
  • samhällsbyggnadsförvaltningen
  • tekniska serviceförvaltningen
  • kultur- och fritidsförvaltningen
  • socialförvaltningen
  • bildningsförvaltningen
  • arbetsmarknadsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen