I medborgarbudgeten – En miljon idéer – får medborgarna  i Trelleborgs kommun föreslå och rösta fram förslag på investeringar och sociala arrangemang och aktiviteter för en given budget under ett år.

För 2024 uppgår medborgarbudgeten till tre miljoner kronor för investeringar samt 250 000 kronor i föreningsbidrag. Nytt för 2024 är att föreningsbidraget även kan sökas för sociala arrangemang och aktiviteter. Från och med 2024 behövs även minst 50 röster för att ett förslag ska genomföras.

Tidplan 2024

I år genomförs En miljon idéer i Trelleborgs kommuns södra landsbygdsområde. Förslagsinlämningen startade den 15 februari. Mellan den 15 april och 15 maj kommer röstningen att pågå. Närmre information om tidplanen finns under rubriken Så går det till.

Medborgarbudgeten En miljon idéer är en modell för att avsätta resurser till investeringar och sociala arrangemang och aktiviteter, där medborgarna är med och lägger fram förslag till hur resurserna ska användas och därefter i demokratisk ordning röstar fram vilka förslag som ska genomföras.

Läs mer under rubrikerna Så går det till och Ramar för idéskapandet.

Du kan se exempel på genomförda förslag från tidigare år om du klickar på knapparna ovan för norra respektive södra landsbygdsområdet.

En miljon idéer

Telefonnummer
0410-73 30 00

Kommunledningsförvaltningen