Diarium och arkiv

I princip all inkommande post till Trelleborgs kommun blir allmänna handlingar. Allmänna handlingar kan diarieföras i ett diarium hos respektive kommunal myndighet. De handlingar som framställs i den kommunala förvaltningen slutarkiveras i kommunarkivet.

De handlingar som framställs i den kommunala förvaltningen slutarkiveras i kommunarkivet.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

I kommunarkivet bevaras handlingarna för framtida behov. Handlingarna är en del av kulturarvet och till kommunarkivet kan du vända dig för att ta del av både historiska dokument och nyare handlingar. Kommunarkivet ger även service åt forskare, massmedier och kommunens förvaltningar.

Kommunledningsförvaltningen