Du som är invånare har rätt till insyn i kommunen. Det innebär att du på olika sätt kan ta del av kommunal information.

Du som är invånare har rätt till insyn i kommunen.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Du kan till exempel läsa en utredning om dina barns skolkök eller om grannens bygglov. Andra exempel på offentliga handlingar är protokoll, skrivelser och brev till och från kommunen.

Handlingar som berör enskilda personer eller arbetsmaterial är inte offentliga.

Genom att du röstar i valet till kommunfullmäktige så väljer du politikerna som styr över till exempel barnomsorg, bygglov och äldreomsorg.

Kommunledningsförvaltningen