Sommarlovsaktiviteter

Kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar gratis sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år tillsammans med lokala ungdomsföreningar. Träffa nya kompisar, prova på både kultur och idrott och återkom sedan till föreningsverksamheten till hösten!

Sommarlovskul i Trelleborg
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Sommarlovskul i Trelleborg

Rekordsommar 2018

7 000 deltagartillfällen för trelleborgsbarn i åldern 6-15 år har noterats på årets Sommarlovskul med ett trettiotal gratis sommarlovsaktiviteter. Alla deltagande barn och ungdomar är välkomna till fortsatta förenings- och fritidsgårdsaktiviteter när sommarlovet nu är slut.

Sommarlovskul genomfördes med 740 000 kronor i statligt stöd. Medarrangörer på årets Sommarlovskul har fått mycket positiv respons från alla som varit med. Besökare har påtalat att det är fantastiskt med dessa gratisaktiviteter speciellt för de som inte kan eller har ekonomi till att åka på semester.

Stort tack till alla medverkande i år. Välkomna åter nästa sommar!

Sommar på Dala

Årets stora sommarlovssatsning Sommar på Dala har varit en stor succé med många deltagare varje dag, kommunala sommarjobbare, massvis med föreningsaktiviteter, fritidsgårdarnas Sommaronsdag, sol, bad och rekordvarmt sommarväder! Totalt 2 400 barn och ungdomar var med på olika föreningsaktiviteter plus 41 ungdomar som sommarjobbade på Fritidsbanken.

Trelleborgs Biblioteks boksnurra för gratis utlåning fanns på plats med tävling Sommarboken liksom Trelleborg Museums workshops med olika tekniker i bild och form. Badgäster, campinggäster och campingens arrendator var också positiva till arrangemanget.

Fritidsbanken på Sommar på Dala

Fritidsbanken och kommunala sommarjobbande ungdomar har varit på plats på Dalabadet hela sommarlovet måndag- fredag klockan 10-18 och lånat ut gratis sportsaker och biblioteksböcker, spelat basket, brännboll, boule, fotboll, tennis med mera... Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Alla kan låna och allt är gratis!

Sommaronsdag

Fritidsgårdarnas Sommaronsdag har haft aktiviteter varje onsdag med gratis sommarlovsbuss till stora arrangemang i Skegrie, Smyge, Stadsparken, Östervångsparken och Anderslövs Friluftsbad med bland annat hoppborgar, hinderbanor och lekar för totalt 550 barn med familjer. Övriga onsdagar har turen gått till Dalabadet där fritidsledarna har anordnat diverse aktiviteter i samarbete med Sommar på Dala. Vid samtliga tillfällen har olika idrottsföreningar varit på plats och haft aktiviteter.

Upprustning och inköp av varaktig utrustning

Idrottsenheten har låtit uppföra ny boulebana och har renoverat tennisbanan på Dalabadet med nytt nät och nya stolpar. Underlaget är servat liksom på banan intill tennisen där det har spelats innebandy, basket med mera hela sommaren. Fotbollsmål fanns på plats på fotbollsplanen.

Boxningsring och stor aktivitetsmatta är inköpt och kan även fortsättningsvis nyttjas gratis av föreningar med flera. Badhuset och Anderslövs Friluftsbad har satsat på stora flytleksaker till bassängerna och Evenemangsenheten har investerat i populära högtalare som också kan användas vid kommande tillfällen.

Sommarlovsprogram 2019

Sommarlovsfolder skickas till alla grundskolebarn i Trelleborgs kommun i början av juni. Detaljerat program presenteras här på webben. Med reservation för eventuella ändringar eller tryckfel.

Trelleborg Tillsammans

Kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar sommarlovsaktiviteter till kommunens grundskoleelever tillsammans med lokala ungdomsföreningar. Stort tack till alla som ställer upp med ledare och engagemang!

Medverkande arrangörer 2018

Fritidsbanken och kommunala ungdomar som sommarjobbar på Dalabadet
Ibn Rushd studieförbund i samarbete med Trelleborgen och Pingvin Rugbyklubb
Lilla Beddinge Teater
Palmens Fotbollscamp
Palmstaden Innebandyklubb
Piggsvinsteatern
Pingvin Rugby Club
Samkultur Gränsgång
Språkcafé Ungdom
Studieförbundet Vuxenskolan
Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Galleri Estesio
Tegelberga golfklubb
TFF
Two Touch
Trelleborg Basket
Trelleborgs Bibliotek
Trelleborg Boxing Academy
Trelleborg Gymnastics and Dance
Trelleborg Handbollsklubb Ungdom
Trelleborgen
Trelleborgs Bouleklubb
Trelleborg Muay Thai
Trelleborgs Museum
United Fighters
Vattenverkstaden

Regeringen utlovar 450 miljoner kronor till gratis lovaktiviteter 2018

200 miljoner kronor till sommarlovet

Liksom 2016 och 2017 finns 200 miljoner kronor i statsbidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år 2018-2019. Trelleborgs kommun tilldelas 740 019 kronor år 2018. Stödet fördelas via Socialstyrelsen till kommunerna, inte som tidigare via MUCF.

Ytterligare 250 miljoner kronor till övriga lov

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela medel och följa upp satsningen på bidrag till avgiftsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 6–15 år under åren 2018–2020. Gäller övriga lov, inte sommarlovet. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 250 miljoner kronor under 2018. För Trelleborgs del ger det 925 488 kronor år 2018. Stödet fördelas via Socialstyrelsen till kommunerna.

Syfte

Syftet med det statliga bidraget är att

  • stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under sommarlovet
  • utöka sina egna satsningar på sommarlovsaktiviteter
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund

Fritidsnämnden beslutade 6 februari, §13 att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att arrangera gratis lovaktiviteter för barn 6-15 år i Trelleborgs kommun i samverkan med lokala föreningar, organisationer och övriga nämnder och förvaltningar.

Redovisning

Aktiviteterna ska genomföras på sommarlovet och vara gratis för barn och ungdomar i åldern 6-15 år. Förvaltningen ser gärna att möjligheten till drop-in på aktiviteterna finns för den som spontant vill vara med. Samtliga aktiviteter som beviljas ekonomiskt stöd ska marknadsföras som arrangemang med sommarlovsstöd från Trelleborgs kommun och redovisas här senast 30 dagar efter genomförd aktivitet.

Personuppgifter

Vid bokning av sommarlovsprogrammet ger medverkande arrangörer samtycke till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnas vid marknadsföring av aktiviteterna. Respektive arrangör ansvarar därefter för personuppgifter till respektive arrangemang.

3 635 sommarlovsbarn 2017

Tack vare statligt sommarlovsstöd kunde 3 635 barn prova gratis kultur- och fritidsaktiviteter på sommarlovet i Trelleborg! Totalt 3 635 barn i åldern 6-15 år deltog i årets sommarlovsprogram. Av dessa var 2 044 flickor och 1 591 pojkar.

Tjugosju olika aktiviteter arrangerades av kultur- och fritidsförvaltningen och lokala föreningar. Barnen fick träffa nya kompisar, prova på både kultur och idrott och återkom förhoppningsvis till föreningsverksamheten efter sommarlovet!

Sommarkollo med övernattning

Sommarkollo med övernattning finns för tillfället inte i Trelleborgs kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?