Kontaktuppgifter idrottsanläggningar

Gemensam kultur- och fritidsnämnd bildades 2019. Kultur- och fritidsförvaltningarna blev sammanslagna 1 februari 2014 till en gemensam kultur- och fritidsförvaltning. Förvaltningschef är Jörgen Flink, tidigare kulturchef och tillförordnad fritidschef.

Kontaktuppgifter gällande idrottsanläggningar

Kultur- och fritidsförvaltningens enheter gällande idrottsanläggningar består av administration/kansli, serviceenhet och badhus.

Journummer vid akuta ärenden på idrottsanläggningar:
Vardagar klockan 15-22: 0708-81 78 75
Lördagar, söndagar och helgdagar 8-17.30: 0708-81 78 75

Administration/kansli

Förvaltningsledning

Förvaltningschef

Telefon 0410-73 30 68, 0708-81 70 68

Kansli kultur och fritid

Hyresavtal, föreningsbidrag, bokning av idrottshallar och fotbollsplaner.

Avdelningsschef

Telefon 0410-73 38 55

Ekonomi, administration, föreningsbidrag samt bokning av idrottshallar och fotbollsplaner.

Assistent

Telefon 0410-73 38 53

Förvaltningssamordnare

Telefon 0410-73 42 79

Administration, föreningsbidrag samt bokning av idrottshallar och fotbollsplaner.

Nämndsekreterare

Telefon 0410-73 38 54

Nämndsadministration, kommunikation, diarie, hemsida och skollovsarrangemang.

Serviceenhet

Utomhusarenor, fordon, maskiner, inomhusarenor, Östervångsstadion och arrangemang.

Enhetschef och 14 servicearbetare
Telefon 0410-73 38 59

Badhus

Enhetschef Badhus, badhusföreståndare, maskinist och 9 badhusvärdar
Telefon 0410- 73 38 72

Hjälpte informationen på den här sidan dig?