Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Idrottsanläggningar och hallar är till stor del tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och arbete pågår med ständig förbättring.

Rullstolsläktare i ishallen
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Rullstolsläktare i ishallen

Har du frågor eller synpunkter om tillgänglighet i idrottsanläggningar och hallar, kontakta kultur- och fritidsförvaltningen.

Idrottsanläggningar tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Anderslövs friluftsbad
Badhuset
Fågelbäckskolan
Föreningarnas Hus
Ishallen (Söderslättshallen)
Kattebäckskolan
Köpingeskolan
Liljeborgskolan
Serresjöskolan
Skegrie Idrottshall
Söderslättshallen
Söderslättsgymnasiet
Tennishallen, Albäck
Vångavallen
Västervångshallen

Gamla gymnastikhallar som inte kan anses tillgängliga för personer med rörelsehinder

Anderslövs gymnastikhall
Bäckskolans gymnastikhall
Klagstorps gymnastikhall
Smygehamns gymnastikhall

Så arbetar vi i Trelleborg för ökad tillgänglighet

Ansvaret för tillgänglighet ligger fördelat ute i förvaltningarna. Som sammanhållande länk har kommunen en tillgänglighetssamordnare. Tillgänglighetssamordnaren är en resurs för alla kommunens verksamheter. Läs mer om hur Trelleborgs kommun arbetar med tillgänglighet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?