Tennisbanor

I Albäckshallen finns tre inomhustennisbanor och tre utomhusbanor. I Beddingestrand finns tre grusplaner för utomhustennis. Det finns även tennisbanor på Dalabadet och i Anderslöv. På Dalabadet och i Anderslöv behöver du inte boka tennisbana i förväg, däremot ska tennisbanorna i Albäckshallen och i Beddingestrand bokas hos respektive förening.

Beddingestrands Tennisklubb

På initiativ från fritidsnämndens ordförande önskas diskussioner med Beddingestrands Tennisklubb för att se om det finns intresse för föreningen att själva driva och arrendera Beddingestrands Tennisbanor. Ärendet beslutades på fritidsnämndens sammanträde 28 augusti.

Fritidsnämnden beslutade att uppdra åt förvaltningen att genomföra diskussioner med Beddingestrands Tennisklubb för att se hur ett nytt arrende skulle kunna se ut och att om föreningen är positiva till ett nytt arrendekontrakt ta fram ett sådant förslag för återrapportering till nämnden i december 2018 inklusive förslag gällande bidrag för driftskostnaderna.

På fritidsnämndens sammanträde 28 februari 2017 beslutade fritidsnämnden att meddela Beddingestrand Tennisklubb att kommunfullmäktige har beslutat att flytta fram investering till renovering av tennisbanorna i Beddingestrand till år 2022. Fritidsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med föreningen undersöka möjlighet att ansöka om externa medel till tennisbanorna i Beddingestrand.

Förvaltningen har under hösten 2018 haft två möten med Beddingestrands Tennisklubb. Inledningsvis konstaterades att den investering i anläggningen som länge legat med i fritidsnämndens investeringsplan på sex miljoner kronor inte längre är aktuell. Föreningen har med egen kraft och med viss hjälp från förvaltningen renoverat befintliga byggnader och en del staket på anläggningen. Det som kvarstår i nuläget är en omläggning och dränering av banorna. Kostnaden för detta uppskattas till ca 1 000 tkr. På uppmaning av förvaltningen har föreningen under hösten ansökt om externa medel hos ett antal olika instanser men tyvärr fått avslag på samtliga.

Föreningen har en positiv inställning till ett nytt arrendeavtal förutsatt att omläggningen av banorna kan finansereras. Föreningen har även visat sig villig till att diskutera arrendeavgiften samt att gå in med en del egna medel som delfinansiering vid en eventuell omläggning. För att spel ska vara möjligt under kommande säsong krävs att omläggningen sker under våren 2019 och att banorna är spelklara i slutet av maj 2019.

Den rådande situationen kring budget och investeringsbeslut för 2019 gör att förvaltningen i nuläget inte kan lägga något förslag till nytt arrendekontrakt. Ett nytt arrendekontrakt måste föregås av ett eventuellt beslut om investering i anläggningen.

Fritidsnämnden beslutade 11 december 2018, §85 att godkänna återrapporteringen av Utarrendering av Beddingestrands tennisbanor och lägga den till handlingarna.

Karta

Tennishallen

Omvägen 23 Trelleborg
55.3800906, 13.1063214000001

Beddinge Tennis

Gulrosvägen 3
55.3741221, 13.4621091

Anderslövs tennisbanor

Idrottsvägen 6 Anderslöv
55.4381391, 13.3123410000001

Dalabadets tennisbanor

Dalköpinge strandväg 2 Trelleborg
55.3637588, 13.2092412

Hjälpte informationen på den här sidan dig?