Rugbyplan

I Trelleborg finns en rugbyplan och två ungdomsplaner på Pilevallen. Projektering och kostnadsberäkning pågår till investering av ny rugbyanläggning. Inför spelsäsongen år 2021 måste den nya anläggningen, enligt handlingsplanen, vara färdig.

Del av handlingsplan rugby skiss
Foto: Chroma Arkitekter Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Del av handlingsplan rugby skiss

Vad händer på rugbyplanen?

Vilka arrangemang och träningstillfällen är bokade på rugbyplanen? Välj aktuellt datum i bokningsschemat.

Ny rugbyanläggning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 27 februari 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att, i enlighet med beslutad handlingsplan, beställa projektering och kostnadsberäkning från tekniska servicenämnden och därefter äska pengar från kommunfullmäktige till investering av ny rugbyanläggning.

Projektering och kostnadsberäkning ska beakta en läktare för 200-300 personer, en omklädningsrumsbyggnad med 4-6 omklädnadsrum samt att Pingvin RC önskar ett nyttjanderättsavtal för en del av marken för att på egen bekostnad kunna uppföra ett klubbhus på cirka 200 kvadratmeter. Förvaltningen får också i uppdrag att föreslå en årsavgift för den nya anläggningen efter dialog med föreningen.

Karta

Köpinge karta

Klövervallsvägen Trelleborg
55.3753064, 13.1884225

Hjälpte informationen på den här sidan dig?