Rugbyplan

I Trelleborg finns en rugbyplan och två ungdomsplaner på Pilevallen. Projektering och kostnadsberäkning pågår till investering av ny rugbyanläggning. Inför spelsäsongen år 2021 måste den nya anläggningen, enligt handlingsplanen, vara färdig.

Del av handlingsplan rugby skiss
Foto: Chroma Arkitekter Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Del av handlingsplan rugby skiss

Vad händer på rugbyplanen?

Vilka arrangemang och träningstillfällen är bokade på rugbyplanen? Välj aktuellt datum i bokningsschemat.

Ny rugbyanläggning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 27 februari 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att, i enlighet med beslutad handlingsplan, beställa projektering och kostnadsberäkning från tekniska servicenämnden och därefter äska pengar från kommunfullmäktige till investering av ny rugbyanläggning.

Projektering och kostnadsberäkning ska beakta en läktare för 200-300 personer, en omklädningsrumsbyggnad med 4-6 omklädnadsrum samt att Pingvin RC önskar ett nyttjanderättsavtal för en del av marken för att på egen bekostnad kunna uppföra ett klubbhus på cirka 200 kvadratmeter. Förvaltningen får också i uppdrag att föreslå en årsavgift för den nya anläggningen efter dialog med föreningen.

Fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde 9 oktober 2017 att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen arbeta för att ta med ny rugbyanläggning i översiktsplan samt i detaljplanearbetet.

Fritidsnämnden beslutade 28 februari 2017 att godkänna handlingsplan för utökning av Pilevalls rugbyplan enligt ritning inom en femårsperiod, 2017-2021. I lokalförsörjningsplanen finns investeringen på 20 miljoner med år 2020.

Inför spelsäsongen år 2021 måste den nya anläggningen, enligt handlingsplanen, vara färdig. Därför måste projektet aktualiseras redan nu. Fösta steget är att den implementeras i översiktsplanen.

Handlingsplan

Fritidsnämnden beslutade 28 februari 2017 att godkänna handlingsplan för utökning av Pilevalls rugbyplan enligt ritning inom en femårsperiod, 2017-2021. Befintlig huvudplan på Pilevallen är inte godkänd enligt Rugbyförbundets reglemente för spel i högsta serien för seniorer. Inlämnande av handlingsplan med tidsatta åtgärder krävs för att ge dispens för de kriterier som inte uppfylls.

Handlingsplan rugby skiss (Bild, 801 kB)

Speltillstånd och dispens på Pilevallen till och med säsong 2019

Enligt Tävlingsbestämmelser 2016 § 1.1 så har SRF:s Förbundsstyrelse gett Tävlingskommittén i uppdrag att utföra tillsyn av tävlingsverksamheten enligt gällande bestämmelser. Tävlingskommittén har, i ärendet DS2017/001 Speltillstånd Pilevallen A-plan, den 20 april 2017 beslutat att ge speltillstånd för tävlingsspel för rugby i serienivå 1-3. Speltillståndet gäller till och med säsongen 2019. Därefter görs ny prövning av dispensen.

Karta

Köpinge karta

Klövervallsvägen Trelleborg
55.3753064, 13.1884225

Hjälpte informationen på den här sidan dig?