Idrottsanläggningar och hallar

I Trelleborg finns många idrottsanläggningar för olika sporter, både inomhus och utomhus. Föreningar, privatpersoner, skolor, företag och organisationer kan boka tider hos kultur- och fritidsförvaltningen till idrottsaktiviteter i sporthallar och på idrottsarenor. Du kan också boka lokaler till andra större arrangemang, exempelvis konserter eller föreningsmässor.

A-hallen på Söderslättshallen
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika A-hallen på Söderslättshallen

Omklädningsrum

Kultur- och fritidsförvaltningen påminner om stöldrisken. Inbrott, skadegörelse och stölder förekommer tyvärr. Lämna inga värdesaker i omklädningsrummet! Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar inte för värdesaker i omklädningsrum.

Fritidsenheten

Fritidsenheten driver och utvecklar olika typer av forum för föreningssamverkan. Detta är av stor betydelse då föreningarnas behov av resurser i form av halltider/plantider är större än vad fritidsnämnden idag kan erbjuda. Enheten hanterar även föreningsbidrag, hallbokningar och den dagliga kontakten med kommunens idrottsföreningar.

Brist på idrottsanläggningar och idrottslokaler

Fritidsnämnden betonar i Trelleborgs kommuns fastighetspolicy att det i
dagsläget råder brist på anläggningar/lokaler för idrottsutövande och för att
täcka behovet i ett populationsmässigt växande Trelleborg behövs fler
anläggningar för idrottsutövande. Fritidsnämnden vill påpeka att anläggningar
av multifunktionell karaktär bör beaktas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?