Idrotts- och fritidspolitiska mål

I fritidsnämndens Idrotts- och fritidspolitiska mål för 2017-2020 finns visioner och mål för idrotts- och fritidsområdena i Trelleborg.

Söderslättshallen är medelpunkten för inomhussporterna i Trelleborg.
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Söderslättshallen är medelpunkten för inomhussporterna i Trelleborg.

Fritidsnämnden beslutade att godkänna Idrotts- och fritidspolitiska mål 6 december 2016. Målet bygger på Trelleborgs övergripande vision och värdegrund: Trelleborg ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Idrotts- och fritidspolitiska mål (PDF-dokument, 1,5 MB)

Prioriteringar

  • Anläggningar och mötesplatser
  • Öppenhet och tillgänglighet
  • Samverkan och utveckling

Ett hållbart idrotts- och fritidsliv med möjligheter för alla kommunens medborgare att leva ett aktivt liv med en meningsfull fritid!

Förslag till fritidspolitiska mål är skickad på remiss till samtliga idrottsföreningar, nämnder och bolag i Trelleborgs kommun, Ungdomsforum och Trelleborg Tillsammans. En referensgrupp har arbetat med materialet och inhämtat kommentarer. Ett möte har genomförts tillsammans med föreningslivet som tillsammans med representanter från Trelleborgs kommun diskuterat förslaget. Sammanfattning från denna diskussion finns här. (PDF-dokument, 538 kB)

Hur skapas förutsättningar för en jämställd idrott? Unga i och om idrotten i Trelleborg

Trelleborgs kommun gav Malmö Högskola i uppdrag att kartlägga och analysera pojkars och flickors deltagande i idrottsföreningar i Trelleborg, samt att förstå och begripliggöra ungdomars egna berättelser om sitt idrottsdeltagande. Vidare analyserades idrottsföreningarnas styrelsers sammansättning samt idrottsanläggningarnas beläggning med avseende på kön. Målet var att kunna ge Trelleborgs kommun ett underlag som kan leda fram till handlingar som gör föreningsidrotten jämställd. Detta underlag används nu för fortsatta satsningar och långsiktiga visioner som kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med att ta fram tillsammans med föreningslivet i kommunen.

Hur skapas förutsättningar för en jämställd idrott? Unga i och om idrotten i Trelleborg. (PDF-dokument, 1,1 MB)

Workshop 1 mars i Parken

Idrottsföreningar och andra berörda aktörer var inbjudna till Workshop 1 mars 2016 klockan 18-20 i Parken angående Trelleborgs vision för ett inkluderande och hållbart idrotts- och fritidsliv.

Presentation på Workshop 1 mars (PDF-dokument, 422 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?