Trelleborg Tillsammans

Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar och andra organisationer inom idéburen sektor i Trelleborg. Den lokala överenskommelsen finns för att synliggöra föreningslivets och de idéburna organisationernas viktiga roll i Trelleborg. Den formulerar en vision och principer för det framtida samspelet mellan parterna.

Vilka är med?

Parterna i överenskommelsen är Trelleborgs kommun (politiska nämnder, förvaltningar och bolag) och föreningar samt andra organisationer inom den idéburna sektorn i Trelleborg.

Vision

Trelleborg är en framgångskommun med hög livskvalitet där den idéburna sektorn har en viktig roll.

Mål

Målet med överenskommelsen är att synliggöra och stärka den idéburna sektorn så att de stora möjligheterna till engagemang som finns idag kan fortsätta att utvecklas och bidra till trelleborgarnas välfärd.

Målet ska uppnås genom att:

  • Skapa förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan mellan parterna
  • Stärka idéburna organisationers roll som opinionsbildare
  • Öka organisationernas möjlighet att vara en aktör i välfärdsutvecklingen

Omslag från folder

I foldern Trelleborg Tillsammans kan du läsa mer om samverkan mellan föreningslivet och kommunen i Trelleborg. Du kan ladda ner foldern via länken nedan.

Foldern Trelleborg Tillsammans (PDF-dokument, 1,5 MB)

Vill du anmäla din förening eller organisation till Trelleborg Tillsammans?

Alla föreningar och andra idéburna organisationer i Trelleborg som önskar ansluta sig kan göra det genom att anmäla föreningen/organisationen via e-post till , eller genom att ringa till Trelleborgs kommun. Så snart föreningen/organisationen är anmäld är den ansluten till Trelleborg Tillsammans. Anmälan bekräftas sedan genom underskrift vid den årliga uppföljning av Trelleborg Tillsammans som kommer att ordnas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?