Kultur och fritid för dig som behöver extra stöd

Kultur- och fritidsutbud i Trelleborgs kommun som omfattas av kommunalt stöd ska vara öppet och tillgängligt för alla, även för dig som behöver extra stöd.

Bowling på Söderslättshallen för personer med funktionsnedsättning
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Bowling på Söderslättshallen för personer med funktionsnedsättning

Föreningsregister

I Trelleborgs kommuns föreningsregister finns cirka 200 föreningar varav 18 som anger att de har verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Föreningarna ansvarar själva för att uppgifterna i föreningsregistret är uppdaterade.

Kontaktuppgifter till respektive förening finns i föreningsregistret.

Fritidsgårdsverksamhet för dig i alla åldrar med funkionsvariationer

Gasverkets fritidsgårdsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Aktiviteter för föreningar

Skåneidrottens Mobila Idrottsteam finns med som resurs och förebild vid utbildning, föreläsning, samtal, planering och genomförande av olika slags projekt som idrottsdagar, skolsamverkan med mera. MIT består av personer med olika kunskaper och erfarenheter kring idrott och funktionsnedsättning.

Föreningar är välkomna till Gasverkets fritidsgårds söndagsöppet och presentera sin verksamhet.

Kultur och fritid för alla

Från och med 2013 finns i Trelleborgs kommun ett målprogram för tillgänglighet, där ett av målen är att allt fritids- och kulturutbud som omfattas av kommunalt stöd ska vara öppet och tillgängligt för alla, även för dig som behöver extra stöd.

Tillgänglighet

I samarbete med Trelleborgs kommuns tillgänglighetssamordnare kommer tillgängligheten på samtliga idrottsanläggningar att kontrolleras.

Är era lokaler tillgänglighetsanpassade? Vilka åtgärder behövs? Meddela gärna era synpunkter och önskemål.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?