Föreningsbidrag, stöd och stipendier

Föreningar och organisationer kan söka ekonomiskt föreningsbidrag och stöd från Trelleborgs kommun enligt gällande bidragsregler. Bidragsberättigade föreningar gör sin ansökan på webben.

Söka bidrag på webben
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Söka bidrag på webben

För föreningar med inställda aktiviteter på grund av risk för smittspridning av coronavirus

Kan föreningen fortsätta med sina aktiviteter? Vad rekommenderar Trelleborgs Kommun?

-Trelleborgs kommun går inte ut med några egna rekommendationer till föreningslivet utan rekommenderar respektive förening att följa myndigheternas rekommendationer och noga följa utvecklingen. Aktuella rekommendationer och information om hur kommunens verksamheter påverkas för att minska risken för smittspridning av coronaviruset hittar du på www.trelleborg.se/corona.

Vad händer med det kommunala föreningsbidraget? Kommer det att minska?

-Nej. Trelleborgs kommun ger samma besked som Riksidrottsförbundet har gjort gällande LOK-stödet. Det kommunala verksamhetsbidraget för ungdomsverksamhet kommer inte minska för att det blir färre aktiviteter. Totalsumman som delas ut blir lika stor 2020 som 2019, det vill säga dubbelt så stor som 2018.

För att undvika risk för smittspridning av Coronaviruset har många föreningar inte kunnat genomföra planerade arrangemang, aktiviteter och liknande. Föreningar får behålla utbetalt föreningsbidrag för att genomföra arrangemang och liknande vid senare tillfälle. Efter genomfört arrangemang ska detta redovisas till kultur- och fritidsnämnden.

För föreningar som söker statligt LOK-stöd

Från och med ansökan för höstterminen 2019 kan Trelleborgs kommun ta emot kommunfil från de föreningar som tillhör Riksidrottsförbundet och använder Idrott Online för att rapportera uppgifter för det statliga LOK-stödet.

Föreningar som skapar kommunfil på IdrottOnline behöver inte registrera ansökan till Trelleborgs kommun som får ansökningsuppgifter automatiskt. Kom ihåg att uppdatera föreningsregistret.

Hur skapar man kommunfil p�� föreningens IdrottOnline-sida?

Övriga bidragsansökningar

Gör så här

1. Logga in i föreningsregistret och godkänn era föreningsuppgifter innan webbansökan påbörjas. För att erhålla användarnamn och lösenord, kontakta kultur- och fritidsförvaltningen.

2. Registrera webbansökan. Använd samma användarnamn och lösenord som till föreningsregistret.

Detaljerad instruktion för hur du söker föreningsbidrag. (PDF-dokument, 1011 kB)

Bidragsberättigade föreningar laddar själva upp sina årsmötesdokument i föreningsregistret– då finns all dokumentation samlad på rätt ställe till bidragsansökningarna. Stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhets-, revisions- och kassaberättelse ska bifogas ansökan. Föreningsregistret ska uppdateras med uppgifter om er styrelse och antal medlemmar.

Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag

Redovisning för föreningsbidrag

I kultur- och fritidsnämndens protokoll finns beslut gällande ansökningar och delegationsärenden gällande utbetalda bidrag.

Personuppgifter

Vid registrering i föreningsregister och ansökan om föreningsbidrag ger sökanden samtycke till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnas. Mer information finns vid inloggning i föreningsregistret och webbansökan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?