Föreningsbidrag, stöd och stipendier

Föreningar och organisationer kan söka ekonomiskt föreningsbidrag och stöd från Trelleborgs kommun enligt gällande bidragsregler.

Bidragsberättigade föreningar kan själva göra sin ansökan på webben. Från och med 2017 gäller detta även kulturnämndens bidrag.

Gör så här

1. Logga in i föreningsregistret och godkänn era föreningsuppgifter innan webbansökan påbörjas. För att erhålla användarnamn och lösenord, kontakta kultur- och fritidsförvaltningen.

2. Registrera webbansökan. Använd samma användarnamn och lösenord som till föreningsregistret.

Detaljerad instruktion för hur du söker föreningsbidrag. (PDF-dokument, 644 kB)

Bidragsberättigade föreningar laddar själva upp sina årsmötesdokument i föreningsregistret– då finns all dokumentation samlad på rätt ställe till bidragsansökningarna.

Den som istället vill lämna in pappersansökan kan under en övergångsperiod göra det om särskild anledning finns. Ansökan och bilagor kan även skickas digitalt med e-post. Blanketter finns på vår självbetjäningssida och hos kultur- och fritidsförvaltningen. Stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhets-, revisions- och kassaberättelse ska bifogas ansökan. Föreningsregistret ska uppdateras med uppgifter om er styrelse och era medlemmar. Bifoga gärna medlemsregister.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?