Skötsel av gator, vägar och torg

I takt med att vår kommun växer så ökar årligen drift- och underhållsbehovet. Det är gatuavdelningen som ansvarar för drift och underhåll av beläggningar, gator, belysning, trafiksignaler, trafikmarkeringar, broar, småbåtshamnar och vinterväghållning.

Det är gatuavdelningen som ansvarar för drift och underhåll av beläggningar, gator, belysning, trafiksignaler, trafikmarkeringar, broar, småbåtshamnar och vinterväghållning.

Reparation och underhåll

Vår strävan är att medborgarna ska uppleva sin stad som hel och ren. Reparation och underhåll av gator, gångbanor, cykelbanor, torg görs årligen efter behov. Utöver det planerade underhållet sker även akuta åtgärder av skador som innebär olycksrisk eller fara för trafiksäkerheten. Detta bör felanmälas till gatuavdelningen så att vi snarast kan åtgärda skadan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?