Parkering för rörelsehindrad med särskilt tillstånd

Var och hur gäller parkeringstillstånd för rörelsehindrad (PRH)?

Lagstiftningen

Av Trafikförordningen (1998:1276) 13 kap. 8 § framgår följande:

Ett parkeringstillstånd gäller hela landet och ger

  • Rätt att parkera fordon under högst 3 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.
  • Rätt att parkera fordon under högst 24 timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är tillåten under mer än 3 timmar, men mindre än 24 timmar.
  • Rätt att parkera fordon på p-platser som genom lokal trafikföreskrift reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Viss längsta uppställningstid som föreskrivits på sådan plats skall iakttas.

OBS! Ovanstående gäller inte tomtmarksparkering.

P-skiva ska användas där tilläggstavla p-skiva finns.

Parkeringstillståndet medger inte parkering på sådan kortare vägsträcka som föreskrivits vara avsedd för vissa ändamål eller fordonsslag, t.ex. taxi-, last- och vändplatser.

Parkeringstillståndet medger heller inte parkering på huvudled eller gångfartsområde utanför markerad plats.

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas då innehavaren själv kör fordonet eller när innehavaren är passagerare och i behov av regelbunden hjälp av föraren utanför fordonet.

Missbrukas parkeringstillståndet genom att annan person utnyttjar detta, kan kortet återkallas. Detta kan också ske om förutsättningarna för beviljande av parkeringstillstånd förändras.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!