Parkering

I Trelleborgs kommun är det avgiftsfritt att parkera fordon på gatumark. Parkeringsskiva ska dock användas, om tilläggstavla anger det. Parkeringsskivan ska finnas väl synlig innanför fordonets vindruta och ställas in på ankomsttid. Tiden justeras framåt till närmast följande hel- eller halvtimme. Parkeringsskivan får inte ändras under pågående uppställning.

Parkering Trelleborg Övre
Foto: Greger Persson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Parkering Trelleborg Övre

Du får parkera fordon max 24 timmar på gatumark om inget annat anges. Detta gäller vardagar utom dag före sön- eller helgdag.

Vägmärken

Skyltning av parkering regleras av vägmärkesförordningen. Inom Trelleborgs kommun finns även en allmän lokal trafikföreskrift. Kontrollera alltid vägmärke innan du parkerar. Är du osäker på vilka regler som gäller? Kontakta oss gärna eller sök gällande lokal trafikföreskrift på www.stfs.se

Datumparkering

I Trelleborg gäller datumparkering vardagar utom dag före sön- eller helgdag kl 08-16. Vägmärke som anger detta finns vid varje infart till staden.

Datumparkering gäller på alla gator om inte annat anges med vägmärke.

Datumparkering innebär förbud att parkera fordon på jämn sida vid jämnt datum samt förbud att parkera fordon på udda sida vid udda datum.

Parkeringsplatser

I kommunkartan kan du se var det finns parkeringsplatser.

Parkeringsövervakning

Gatuavdelningen ansvarar för parkeringsövervakning på kommunal gatumark och även på kommunal tomtmark. En tid framöver kommer Securitas att hjälpa till med denna övervakning. Personen från Securitas kommer att använda sig av en bil märkt med Securitas och även kläder med Securitas-logga, och med tillägg av en bricka där det står ”parkeringsvakt”.

Parkeringsstrategi för Trelleborgs kommun

Parkeringsstrategin för Trelleborgs kommun gäller för 2017-2025 och bestämmer hur kommunen ska arbeta med parkeringsfrågor. Strategin gäller bland annat parkering för besökare, boende, pendlare med kollektivtrafik och personer som arbetar i Trelleborgs centrum.
Läs mer i parkeringsstrategin för Trelleborgs kommun (PDF-dokument, 8,9 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!