Markupplåtelse

För markupplåtelse krävs i allmänhet polismyndighetens tillstånd. Polismyndigheten kan endast lämna tillstånd till upplåtelse om markens ägare eller förvaltare gett sitt tillstånd.

Gatuavdelningen är kommunens förvaltare av gatumark, vilket innebär att gatuavdelningen kan upplåta gatumark till olika arrangemang.

Avgift för upplåtelse av offentlig plats m.m. (PDF-dokument, 283 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?