Gatubelysning

Tekniska serviceförvaltningen sköter på uppdrag av Trelleborgs kommun större delen av den offentliga belysningen i Trelleborg. Belysningen omfattar omkring 8 250 gatlyktor spridda över hela kommunens yta.

Gatubelysning Algatan
Foto: Mats Lawesson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Gatubelysning Algatan

All utomhusbelysning sköts inte av Tekniska serviceförvaltningen. Trafikverket äger belysningsstolparna kring de större allmänna vägarna och flera privata fastighetsägare och samfälligheter har egna belysningsanläggningar.

Förebyggande underhåll

Seriebyten

En lampa lyser inte lika starkt under hela sin livslängd. Därför behöver den bytas ut efter ett antal år - hur ofta en lampa byts ut beror på dess planerade brinntid. I skötseln av våra kunders belysning ingår att vi utför så kallade seriebyten, vilket bland annat innebär att vi går igenom hela anläggningen, byter ut samtliga lampor och rengör armaturerna.

Underhåll

Alla trasiga lampor felanmäls inte till oss. Av den anledningen gör vi var tredje månad en inspektion av alla lampor och åtgärdar de som är mörka. Förändringar och önskemål om gatubelysning ställs till Tekniska förvaltningen, gatuavdelningen.

Anmälan om släckt lampa görs till kundtjänst. På varje gatubelysningsstolpe finns en nummerskylt, ange gärna detta nummer då du ringer.

Varför lyser det mitt på dagen?

Vid tillsyn och vid felanmälda lampor behöver vi tända berörd belysningssektion för att se exakt vilken lampa som är mörk. Vid direkt efterföljande lampbyte eller annan felavhjälpning måste däremot belysningssektionen vara strömlös.

Felavhjälpningen utförs dagtid för att undvika släckt belysning och otrygg utomhusmiljö på kvällen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!