Trafik och gator

I Trelleborgs kommun är det tekniska serviceförvaltningens gatuavdelning som har ansvar för drift och underhåll av gator och torg. Även frågor kring trafiksäkerhet, övriga allmänna platser, salutorg, parkeringsövervakning, kommunens småbåtshamnar, bidrag till enskilda vägar och kommunens gatubelysning tillhör gatuavdelningens ansvarsområde.

Gatuavdelningen utfärdar lokala trafikföreskrifter, dispenser, transporttillstånd och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Trasig asfalt, ojämna gångbanor, cykelvägar, vattensamlingar på gatorna eller andra felaktigheter kan anmälas till Trelleborgs kommuns kundtjänst.

Om du ska anmäla en släckt gatlampa finns det på varje belysningsstolpe en nummerskylt. Ange gärna belysningsstolpens nummer när du talar med kundtjänst.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!