Trafik och gator

I Trelleborgs kommun är det tekniska förvaltningens gatuavdelning som ansvarar för drift och underhåll av gator och torg, övriga allmänna platser, trafiksäkerhetsfrågor, salutorg, parkeringsövervakning, kommunens småbåtshamnar, bidrag till enskilda vägar och kommunens gatubelysning.

Inom trafikfrågor så utfärdar vi lokala trafikföreskrifter, dispenser, transporttillstånd och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Vid fel på någon anläggning inom vårt ansvarsområde

Trasig asfalt, ojämna gångbanor, cykelvägar, vattensamlingar på gatorna eller andra felaktigheter kan anmälas till vår expedition.

Om du ska anmäla om släckt lampa finns det på varje gatubelysningsstolpe en nummerskylt, ange gärna detta nummer då du ringer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!