Gaturenhållning och snöröjning

Renhållningen kring gator, cykelbanor och gångbanor omfattar både gaturenhållning under sommarhalvåret och snöröjning och halkbekämpning under vintertid. Ansvar för renhållning ligger på väghållaren vilken kan vara enskild, kommunal eller statlig.

Arbete med snöröjning i centrala Trelleborg
Foto: Mats Lawesson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Arbete med snöröjning i centrala Trelleborg

Här hittar du information om renhållning och snöröjning av kommunala gator och gångbanor i Trelleborg.

Delat ansvar för kommunala gator i Trelleborg

Ansvaret för de kommunala gatunätet är i Trelleborg delat mellan kommunen och fastighetsägare. Kommunen sköter om gator, cykelbanor och torg medan fastighetsägaren ansvarar för skötsel av gångbaneutrymmet intill fastigheten.

Ligger din fastighet intill en kommunal gata?

Om du är osäker på vem som är väghållare för den gata där din fastighet ligger kan du titta på kartorna nedan där de kommunala gatorna är markerade med rött. Blåa gator är statliga och de enskilda gator är markerade med grönt. Gator som inte finns med på kartorna nedan är inte kommunala.

Kartor över kommunala vägar i Trelleborg:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!