Hållbart resande

Hållbart resande kan ibland verka som ett lite luddigt begrepp, men oftast är det väldigt konkreta handlingar som gör att man reser hållbart. Väljer du till exempel att ställa bilen och istället promenera, cykla eller åka kollektivt har reser du hållbart. Enkelt och konkret!

Buss och palmer
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Buss och palmer

Att arbeta för ett ökat hållbart resande har en rad fördelar både för dig som privatperson och för vår gemensamma miljö. Förutom att det minskar den gemensamma miljöbelastningen gynnar det oftast både din hälsa och din ekonomi.

Hållbart resande kan omfatta alla slags resor; till och från jobb, skola, fritidsaktiviteter, shopping och resor för att träffa släkt och vänner. Det kan även handla om delar av en resa resor till och från kollektivtrafikpunkter till exempel till och från Trelleborg C.

Trelleborgs kommun har gjort en rad åtgärder för att öka andelen hållbart resande. Ett exempel är invigningen av Trelleborgs C och de satsningar som gjorts på funktionella och säkra cykelställ. Genom åren har kommunen även genomfört kampanjer och aktiver med syfte att uppmuntra till ökat hållbart resande.

Med nya Pågatågsförbindelsen, förbättrad busstrafik och planer för förbättring av cykelvägnätet finns det goda förutsättningar för att boende i Trelleborg ska välja ett mer hållbart sätt att resa.

 • 2845 trelleborgare i resvaneundersökning

  Resvaneundersökning

  Just nu pågår den största resvaneundersökningen som någonsin har gjorts i Skåne och Trelleborgs kommun är givetvis med. I vår kommun frågar vi 2845 slumpvis utvalda personer om hur de har rest under en speciell dag.

 • Res med Skånetrafiken under höstlovet

  Pågatåget testkörde Trelleborgsbanan. Här vid Trelleborg C.

  För att Skånes barn och ungdomar enkelt ska kunna ta sig till och från alla aktiviteter har Skånetrafiken tagit fram en höstlovsbiljett.

 • Hållbar elektrifiering byggs ut

  Trelleborgs kommuns helägda energibolag Trelleborgs energiförsäljnings AB invigde idag sex stycken nya laddpunkter för el-drivna fordon.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?