Hållbart resande

Hållbart resande kan ibland verka som ett lite luddigt begrepp, men oftast är det väldigt konkreta handlingar som gör att man reser hållbart. Väljer du till exempel att ställa bilen och istället promenera, cykla eller åka kollektivt har reser du hållbart. Enkelt och konkret!

Buss och palmer
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Buss och palmer

Att arbeta för ett ökat hållbart resande har en rad fördelar både för dig som privatperson och för vår gemensamma miljö. Förutom att det minskar den gemensamma miljöbelastningen gynnar det oftast både din hälsa och din ekonomi.

Hållbart resande kan omfatta alla slags resor; till och från jobb, skola, fritidsaktiviteter, shopping och resor för att träffa släkt och vänner. Det kan även handla om delar av en resa resor till och från kollektivtrafikpunkter till exempel till och från Trelleborg C.

Trelleborgs kommun har gjort en rad åtgärder för att öka andelen hållbart resande. Ett exempel är invigningen av Trelleborgs C och de satsningar som gjorts på funktionella och säkra cykelställ. Genom åren har kommunen även genomfört kampanjer och aktiver med syfte att uppmuntra till ökat hållbart resande.

Med nya Pågatågsförbindelsen, förbättrad busstrafik och planer för förbättring av cykelvägnätet finns det goda förutsättningar för att boende i Trelleborg ska välja ett mer hållbart sätt att resa.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?