Cykla

Trelleborg har ett väl utbyggt cykelvägnät och det mesta ligger inom cykelavstånd. De flesta i Trelleborgs stad har högst tre kilometer till centrum eller Trelleborgs C. Visste du till exempel att från din ytterdörr går det lika snabbt att cykla upp till 3 kilometer i staden som att köra bil.

Cykelstrategi

Kommunen har ambitioner att förbättra möjligheterna för att cykla i Trelleborg och uppmuntra till ökad andel cykelresor i stan. Under hösten 2015 har det därför pågått ett arbetade med att ta fram en ny cykelstrategi för Trelleborgs.

Målsättningarna är att Trelleborg ska utvecklas som cykelstad i enlighet med Fördjupad Översiktsplan.

Cykelparkering vid Trelleborg C

Det är ofta smidigare att cykla än att ta bilen i Trelleborgs stad.

I Trelleborgs tätort bor de flesta inom inom cykelavstånd för knutpunkter till kollektivtrafik och kan enkelt cykla till buss- och tågförbindelser.

Vid Trelleborgs C kan du ställa din cykel i ett av de nästan 500 cykelparkeringarna. De flesta platserna finns under tak och det finns gott om parkeringar för ramlåsning.

Trelleborgs första cykelgarage

Cykelpumpar

I Trelleborg kan du pumpa din cykel i någon av stadens cykelpumpar när du vill. Pumparna finns centralt placerade vid Trelleborg C och vid toaletterna på Stortorget.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?