Buss, båt och tåg

Hamnen har sedan urminnes tider varit den viktigaste förbindelselänken mellan Trelleborg och omvärlden. Att färdas över vatten var lika självklart för de första trelleborgarna som det är för dagens invånare.

Trelleborgs hamn är idag Sveriges näst största hamn, den största färjehamnen i Östersjön och Skandinaviens största roll-on-roll-offhamn. Tre rederier trafikerar hamnen som är öppen 24 timmar om dygnet, årets alla dagar.

Nära tjugo procent av Sveriges utrikeshandel passerar via Trelleborg, på lastbil eller järnväg. Kontinentbanan är mer än hundra år gammal men är en i allra högsta grad viktig förbindelselänk mellan Sverige och Kontinenten.

Sedan december 2015 har Trelleborg pågatågstrafik. Den gamla vackra Centralstationen vid hamnen blev målet för järnvägslinjen och även busstrafiken flyttades hit. Busslinjetrafikenen sköts av Skånetrafiken.

E6:an följer i stort den gamla sträckningen som har anor 5 500 år tillbaka i tiden.

Länkar

Buss och tåg

Färjor

Hjälpte informationen på den här sidan dig?