Trafik & Infrastruktur

Kommuner har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafiksäkerhet, väghållning, färdtjänst och skolskjuts samt omfattande infrastrukturprojekt.

Trelleborg fick pågatåg i slutet av 2015.
Foto: Susanne Nilsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Trelleborg fick pågatåg i slutet av 2015.

På de här sidorna får du information om vägarbeten, väghållning, parkering och kollektivtrafik. Här får du även reda på var du gör en felanmälan och hur du söker tillstånd för till exempel torg- och markupplåtelse. Du kan också ta del av kommunens planarbete som översiktsplanering och detaljplanering.

 • Ogräsbekämpning med skum

  Med start idag arbetar kommunens entreprenör Svensk ogräsbekämpning på norra sidan av Järnvägsgatan i Trelleborg med ogräsbekämpning.

 • Trafikverket samråder om gång- och cykelväg mellan Kämpinge och Stavstensudde

  Trafikverket region syd planerar att anlägga en gång- och cykelväg utmed väg 511. Fram till och med söndag den 17 maj kan du lämna synpunkter på planförslaget till Trafikverket.

 • Ny tidtabell för Skånetrafiken den 15 december

  På söndag den 15 december byter Skånetrafiken tidtabell. Enklaste sättet att se om din resa påverkas är att söka på Skånetrafiken.

 • Snart rullar eldrivna stadsbussar i hela staden

  Snart börjar elbussar rulla i Trelleborg.

  Nu tar Trelleborgs kommun ett stort steg in i framtidens kollektivtrafik. Från och med den 15 december kommer alla stadsbussar att vara helt eldrivna.

 • Höstlovsbiljetten

  Även i år har Skånetrafiken tagit fram en höstlovsbiljett för att Skånes barn och ungdomar ska kunna resa enkelt. Höstlovsbiljetten gäller mellan 25 oktober och 3 november och börjar säljas den 18 oktober.

 • Skånetrafiken byter ut biljettautomater

  I december säger Skånetrafiken hejdå till Jojo-korten. Snart börjar de byta ut de gamla biljettautomaterna till nya. Arbetet startar i vecka 43 och kommer att vara helt klart under våren 2020.