Press

Här hittar du kommunens pressmeddelanden, pressinbjudningar och pressbilder. Du hittar också en del länkar som vi tror att du kan ha nytta av.


Pressmeddelanden

 • Corona/Covid-19: Trelleborgs kommun uppmanar vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner att anmäla behov av plats på förskola eller fritidshem för sina barn

  Om beslut fattas om stängning av förskolor och skolor ska barn till vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter ändå garanteras plats på förskola eller fritidshem.

 • Trelleborgs kommun följer nya direktiv för folksamlingar

  Från och med söndag tillåts folksamlingar på max 50 personer. Regeringens beslut gäller för hela landet och Trelleborgs kommun analyserar nu hur det nya direktivet påverkar kommunala verksamheter och arrangemang.

 • Besöksförbud på särskilt boende förlängs till 15 april

  Besöksförbudet som infördes den 13 mars förlängs och gäller nu till och med den 15 april.

 • Trelleborgs kommun bidrar lasarettet med skyddsvisir

  För att säkra behovet av skyddsvisir på lasarettet i Trelleborg tillverkas det nu visir på alla tillgängliga ställen. På lasarettet tillverkar man själva visir med hjälp av 3D-printer och OH-papper. I ett förråd på Trelleborgs kommuns gamla AV-central fanns inte mindre än 1500 OH-papper som på fredagsmorgonen lämnades över till lasarettet

 • Trelleborgs kommun ställer in sina valborgsfiranden

  Trelleborgs kommun ställer i år in sina valborgsfiranden. Det innebär att inga valborgsbrasor med tillhörande arrangemang kommer att genomföras på Trelleborgen, i Stadsparken eller på Dalabadet den 30 april.

 • Färdtjänstkunder erbjuds ensamresor

  Trelleborgs kommun följer de åtgärder som Skånetrafiken vidtar för sina serviceresor. Alla som reser med färdtjänst erbjuds i mån av plats att resa ensamma i fordonen för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

 • Höjning av eltaxa skjuts fram – i syfte att stötta näringsverksamheter och medborgare

  Det beslut om taxehöjning av elnätstaxan som kommunfullmäktige helt nyligen tog i syfte att få ekonomin i den verksamheten i balans - skjuts fram. Detta är en av de åtgärderna kommunen gör för att stötta företag och medborgare under pågående coronapandemi. Beslutets togs av styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB.

 • Trelleborgs kommun sätter in åtgärder för att stötta lokala företag

  Trelleborgs kommun sätter nu in ett åtgärdspaket för att stötta det lokala näringslivet.

  Trelleborgs kommun sätter in ett antal åtgärder för att underlätta för de företag som drabbats i spåren av coronaviruset och covid-19.

 • Distansundervisning införs på gymnasiet och vuxenutbildningen i Trelleborg

  Trelleborgs kommun inför distansundervisning på Söderslättsgymnasiet, vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan från och med onsdagen den 18 mars, på rekommendation från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

 • Mötesplatser för riskgrupp pausar aktiviteter

  Med anledning av coronaviruset har Trelleborgs kommun beslutat att pausa aktiviteterna på träffpunkterna Akka, Gröningen och Myran samt mötesplatsen Kärnan.

 • Badhuset stängt från och med idag

  Badhuset i Trelleborg

  Badhuset i Trelleborg stänger måndagen den 16 mars och håller därefter stängt till och med den 15 april. Därefter tas ett nytt beslut. Beslutet är taget av Trelleborgs kommuns ledning med syfte att begränsa smittspridningen av coronaviruset.

 • Besöksförbud införs på äldreboenden

  Nu införs besöksförbud på kommunens äldreboenden. Beslutet har fattats av Trelleborgs kommun för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Besöksförbudet gäller till och med 15 april.

 • Söderslättshallen stänger

  Söderslättshallen stänger fredag klockan 22.00 och håller därefter stängt tillsvidare. Beslutet är fattat av Trelleborgs kommun efter att Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelat beslut om att stoppa alla evenemang över 500. Syftet med beslutet är att begränsa smittspridning i enlighet med förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

 • Johanna Hallberg är Årets pedagog i Trelleborg 2020

  Johanna Hallberg tar emot utmärkelsen Årets pedagog. Fån vänster rektor Anette Öhman, fritidspedagog Johanna Hallberg, utbildningschef Sofia Henderup Larsson, förvaltningschef Ester Alavei och bildningsnämndens ordförande Lars Mikkelä (M).

  Idag fick Johanna Hallberg ta emot utmärkelsen Årets pedagog i Trelleborg 2020 av bildningsnämndens ordförande Lars Mikkelä (M), förvaltningschef Ester Alavei och utbildningschef Sofia Henderup Larsson. Johanna Hallberg arbetar som fritidspedagog på Serresjöskolan.

 • Smygstart på Stadsmiljöprogrammet

  Med vår fina stadspark som startplats smyger vi igång det nya Stadsmiljöprogrammet. Målet med stadsmiljöprogrammet är att åstadkomma ett så vackert, spännande och funktionellt stadsrum som möjligt. Stadsmiljöprogrammet ska också ange riktningen för hur vår stad hanteras och förvaltas. Smygstarten av stadsmiljöprogrammet sker fredagen den 20 mars.

 • Trelleborg utökar satsning på företagsamma

  Från årsskiftet 2020 har Trelleborgs kommun utökat samarbetet med Nyföretagarcentrum Öresund för att stödja och stimulera till fler livskraftiga företagsstarter i kommunen.

 • Ny förskola till kvarteret Bollen

  Bilden visar kvarteret Bollen. Det rödmarkerade området är markanvisningsområdet.

  Trelleborgs kommun gick i början av veckan ut med en markanvisning för uppförande och drift av en förskola i kvarteret Bollen. Marken som ska säljas ligger längst västerut i området Övre och Stadsparkskvarteren, där en stor stadsomvanling planeras. Kommunen söker aktörer både för att bygga och driva en ny förskola på platsen.

 • Trelleborg topprankas för kvalitet och effektivitet i skola och äldreomsorg

  En nyligen publicerad rankning av organisationen Svenskt näringsliv placerar Trelleborgs kommun i Sverigetoppen gällande effektivitet i grundskola och äldreomsorg. Både kvalitet och kostnadseffektivitet är bland de bästa i landet. Rätt sak på rätt sätt till rätt kostnad vid rätt tillfälle är receptet för effektiv kommunal verksamhet.

 • Gamla Casablanca-tomten föreslås få tiovåningshus

  Detaljplan för Kiosken 1 med flera ligger nu ute för samråd. Den aktuella tomten är placerad mittemot Valengallerians entré på Nygatan, mellan kvarteret Bävern och Stortorget.

  Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostads- och centrumändamål och möjliggöra för byggnader som innehåller både bostäder och olika centrumverksamheter. Detaljplanen möjliggör två nya byggnader utmed Nygatan, placerade söder om Stadsparken och i förlängningen av kvarteret Bävern fram till Stortorget.

 • IVO är klar med granskning av ärende i Trelleborgs kommun

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en granskning utifrån den tragiska händelsen i Trelleborg då en mamma misstänks ha tagit både sitt eget och sitt barns liv. IVO har nu avslutat sin tillsyn och delgivit socialförvaltningen sitt beslut.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?