Press

Här hittar du kommunens pressmeddelanden, pressinbjudningar och pressbilder. Du hittar också en del länkar som vi tror att du kan ha nytta av.


Pressmeddelanden

 • Laddat för el-buss-kalas i Trelleborg och 10-års jubileum för Trelleborgs Museum

  Skånetrafiken tillsammans med Trelleborgs kommun och Bergkvara buss bjuder in alla trelleborgare för att fira stadens nya elbussar och i samband med detta passar vi även på att fira museets 10-års jubileum på torget. Prova bland annat en guidad, el-driven stadsbuss-tur med Ingrid Wall vid mikrofonen. Trelleborgs Museum och dess fantastiska utställningar är öppet och bjuder besökarna på ett trevligt kaffekalas.

 • Förlängning av samråd för ringväg och hamninfart

  Det pågående samrådet för detaljplanerna för Östra ringvägen och Östra hamninfarten förlängs till och med den 6 februari 2020.

 • Detaljplaner för ringväg och hamninfart på samråd

  Röd färg markerar planområde för Östra ringvägen och gul färg markerar planområde för Östra hamninfarten.

  Under tre veckor kan allmänhet, föreningar, myndigheter och andra organisationer ta del av kommunens förslag till detaljplaner för östlig ringväg och ny, östlig hamninfart. Vid flera tillfällen finns möjlighet att träffa kommunens representanter och ställa frågor om planerna.

 • Låt julgranen bli till värme

  Traditionsenligt bjuder Trelleborgs Fjärrvärme AB i januari in till öppet hus på Östervångsverket. Lämna i din julgran och se den förvandlas till flis som sedan används i fjärrvärmeverket.

 • Ny samhällsbyggnadschef börjar i vår

  Anna Thott blir ny samhällsbyggnadschef i Trelleborg. Det beslutade kommunstyrelsen på sitt sammanträde i veckan. Anna kommer närmast från en tjänst som plan- och byggchef i Höganäs och ser framemot att engagera sig i alla stora och spännande utvecklingsprojekt i Trelleborg.

 • Ett steg närmare för Engelska skolan i Trelleborg

  Sedan 2018 har Trelleborgs kommun haft kontakt med Internationella engelska skolan angående en etablering i kommunen. Nu har kommunfullmäktige fattat ett beslut som innebär att skolan är ett steg närmare en etablering i östra Trelleborg.

 • Fullmäktige beslutade om försäljning av Trelleborgshems fastigheter

  Trelleborgshem AB ska de närmaste åren fördubbla nybyggnadstakten av bostäder. Detta ska finansieras genom att bolaget under nästa år säljer mellan 30 och 50 procent av det totala fastighetsbeståndet. Det beslutade kommunfullmäktige på måndagen.

 • Ny VD för Elnät AB, Trelleborgs Fjärrvärme AB och Trelleborgs Stadsnät AB

  Trelleborgs kommuns nybildande bolag Trelleborg Elnät AB har nu tillsammans med Trelleborgs Fjärrvärme och Trelleborgs Stadsnät AB avslutat processen med rekrytering av ny VD. Bolagets första VD är Magnus Sahlin.

 • Trelleborgs kommun ingår en avsiktsförklaring gällande försäljning av Trelleborgs stadsnät AB

  Trelleborgs kommun har fått ett indikativt bud av en extern operatör. Detta bud är så pass intressant att kommunen i nuläget värderar detta och konkretiserar erbjudandet i en avsiktsförklaring. Erbjudandet leder till en ökad leverans av fiber för kommuninvånarna.

 • Genomlysning av Visit Trelleborg AB nu klar

  Trelleborgs kommun arbetar löpande med att kvalitetssäkra de kommunala bolagen och kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt gällande de kommunala bolagen. 
Som en del av detta kvalitetsarbete har en extern analys av Visit Trelleborg AB genomförts av KPMG.

 • Välkommen på Trygghetsvandring i Anderslöv!

  Måndagen den 2 december kommer en trygghetsvandring att genomföras i Anderslöv. Syftet med vandringen är att gemensamt identifiera platser och stråk som upplevs som otrygga och tillsammans hitta lämpliga åtgärder.

 • Poesiprojekt får kvalitetsutmärkelse av Skolverket

  Projekten Poesi - syre för själen och Sustainable Poetry får europeiska kvalitetsutmärkelsen för språkundervisning 2019.

  "Poesi – syre för själen" och "Sustainable Poetry" är två skolprojekt i Trelleborgs kommun som har belönats med Skolverkets europeiska kvalitetsutmärkelse för språkundervisning 2019. Förutom utmärkelsen får båda projekten 20 000 kronor var.

 • Utegym byggs i framtida Business Center

  Utegymmet som nu byggs vid Dalköpingeån ska vara klart om knappt en månad.

  Ett utegym och en motionsslinga ska skapa rörelse och aktivitet på östra verksamhetsområdet. De nya inslagen innebär starten på arbetet med att utveckla ett rekreativt område längs med Dalköpingeån i framtida Business Center.

 • Östra verksamhetsområdets framtid tar form

  Bilden visar hur området är tänkt att delas in i grova drag.

  Nu har Trelleborgs kommun arbetat fram en strukturplan för framtida business center Trelleborg. Planen, med tillhörande kartor, visar i grova drag hur det östra verksamhetsområdet kan omvandlas och utvecklas. I strukturplanen beskriver kommunen hur platsen är tänkt att fungera i framtiden, med transporterinfrastruktur, bebyggelsestruktur och grönstruktur.

 • Kostnader för satsningar på infrastruktur har analyserats

  På uppdrag av regeringens utredare för ökat bostadsbyggande har företaget WSP gjort en kostnadsberäkning av östlig ringväg, en ny östlig hamninfart och ny dragning av västra ringvägen i Trelleborg. Summorna i rapporten är i linje med kommunens tidigare bedömningar.

 • Trygghetsmätningen för 2019 visar på en ökad upplevd trygghetskänsla i kommunen

  Varje år gör Trelleborgs kommun tillsammans med polisen en trygghetsmätning i syfte att skapa en övergripande bild om hur trelleborgaren upplever just tryggheten i kommunen. Resultatet visar en minskning inom problemindex. Från 2,21 till 1,84, vilket innebär en ökad upplevd trygghetskänsla i kommunen.

 • Angående Lex Sarah inom LSS

  Stora brister har uppmärksammats på kommunens barn- och ungdomsboende inom LSS. Efter genomförd utredning bedöms händelser som ägt rum som risk för allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah.

 • Detaljplan behandlas i två instanser

  Dom i ärendet om ”Detaljplan Dp 200 för Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 ”Gröningen” Beddingestrand”, meddelades av mark- och miljödomstolen den 24 oktober 2019. Domen är sedan överklagad till Mark- och miljööverdomstolen och detaljplanen har således inte vunnit laga kraft.

 • Ökat utbud av utbildningar ger många vinster

  I januari startar tre nya utbildningar för vuxenstuderande i Trelleborg.

  I januari startar vuxenutbildningen i Trelleborgs kommun utbildningar inom tre yrkesområden där det finns en stor efterfrågan på kompetens.

 • Trelleborgs kommun säljer kvarteret Badhuset

  En markanvisningstävling är utlyst och Trelleborgs kommun eftersöker köpare av marken och befintliga byggnader i kvarteret Badhuset. Marken där själva badhusbyggnaden står ingår dock inte i anvisningen. Till sommaren 2020 flyttar Räddningstjänsten sin verksamhet till nya lokaler i norr och de gamla lokalerna finns tillgängliga för nya ägare och nya verksamheter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?