Press

Här hittar du kommunens pressmeddelanden och pressbilder. Du hittar också en del länkar som vi tror att du kan ha nytta av.

Pressmeddelanden

 • Trelleborgs kommun tecknar lokal överenskommelse med TFF och Arbetsförmedlingen

  Karin Heri, Svensk Elitfotboll, Mattias Kronvall, Trelleborgs FF, Zara Göransson Tosic, Trelleborgs kommun, Anders Hagberg och Katarina Nelander, båda Arbetsförmedlingen.

  Trelleborgs kommun har tillsammans med Trelleborgs FF och Arbetsförmedlingen tecknat en lokal överenskommelse för att tillsammans arbeta för ökad sysselsättning i Trelleborg. En av insatserna är en karriärdag som kommer att genomföras under våren 2019.

 • Hållbar matförsörjning för goda affärer

  Lina Wedin Hansson, Hållbarhetschef, och Johannes Hagström, Hållbarhetsstrateg, avdelningen för Hållbar Utveckling.

  Trelleborgs kommun är känt för sin åkermark i världsklass och det odlas väldigt mycket högkvalitativa grödor här. Merparten av det som odlas säljs utanför kommunen. Samtidigt köper både privata och offentliga aktörer i kommunen in mat från andra delar av landet och världen.

 • AB TrelleborgsHem avyttrar fastigheter för att frigöra kapital till nyproduktion

  AB TrelleborgsHem kommer inom kort att påbörja försäljningen av bolagets fastigheter inom kvarteret Bildsnidaren och Boktryckaren i Trelleborg. Bakgrunden till försäljningen är att AB TrelleborgsHem, för att fortsatt fullfölja planen med att bygga fler bostäder i Trelleborgs kommun, behöver frigöra kapital till de nya investeringarna.

 • Ny arrendator till Dalabadet

  Till våren tar Fritid Österlen över Dalabadets camping i östra Trelleborg. Företaget har efter upphandling tilldelats ett tjugoårigt avtal med Trelleborgs kommun om att driva och utveckla campingplatsen.

 • AB TrelleborgsHem satsar i Smygehamn

  Trelleborgshems förväg i Smygehamn

  AB TrelleborgsHem har tecknat avtal om att förvärva två stora tomter i Smygehamn. Den obebyggda marken är på 23 000 kvm respektive 32 000 kvm och bolaget räknar med att det kan bli möjligt med en byggnation om drygt 70 bostäder sammantaget.

 • Polska brandmän uppmärksammas av Trelleborgs kommun

  De polska brandmännens uppställningsplats i Härjedalens kommun.

  Trelleborgs kommun tackar de 139 polska brandmännen för deras insats vid släckningen av skogsbränder i Härjedalen och Hälsingland.

 • Trelleborgarnas sparsamhet lönar sig!

  Den 1 juni gick Trelleborgs kommun ut med en vädjan till alla VA-abonnenter att hushålla med dricksvattnet. En vädjan är första åtgärden för att minska vattenanvändningen så att ett bevattningsförbud inte behöver utfärdas. Det föreligger alltså i dagsläget inte ett officiellt förbud att vattna eller använda dricksvattnet för annat ändamål än mat, dryck och hygien.

 • Landshövdingen pratade parkering vid Smygehuk

  Ola Melin och Anneli Hulthén från länsstyrelsen besökte Smygehuk för att diskutera parkeringsfrågan med Torbjörn Karlsson och Rune Brandt.

  I måndags bjöd kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson ut landshövdingen och länsöverdirektören till Smygehuk. Syftet var att visa upp Skandinaviens sydligaste udde – och att prata om problemen med parkering som uppstått där sedan dispensen för strandskydd överklagats.

 • Tre förslag för utveckling av Business center Trelleborg

  Palmhus och boulevard föreslås skapa en entré till Business center Trelleborg.

  Under våren 2018 har tre konsultteam arbetat fram förslag på hur östra verksamhetsområdet kan utvecklas till ett business center. Nu är utvärderingen klar – och förslagen kan visas upp för allmänheten.

 • Trelleborg på plats 26 av 290 i kommunrankning

  Lina Wedin Hansson, chef Hållbar utveckling

  Trelleborgs kommun hamnar på plats 26 av 290 när landets bästa miljökommuner utses, och på en femteplats av kommunerna i Skåne. Det är en stor förbättring jämfört med plats 43 i förra årets rankning.

 • Ingen lösning på parkeringsproblem vid Smygehuk

  Karta med kommunens parkeringar

  Nu ger Trelleborgs kommun upp försöken att få till stånd en konstruktiv lösning på parkeringsproblemen vid Smygehuk, Skandinaviens sydligaste udde. Kommunen har inte lyckats nå en överenskommelse vare sig med den privata fastighetsägaren eller Trafikverket. Sedan förra året är det förbjudet att campa på området norr om Köpmansmagasinet, men trots detta fortsätter husbilar och husvagnar att övernatta här.

 • Arkeologer vill fortsätta undersökning på två områden

  Magnus Andersson från Arkeologerna undersöker marken under matjorden.

  Den arkeologiska steg 2-utredningen längs med den planerade östra ringvägen är klar. Baserat på vad som hittades under marken föreslår arkeologerna att det även ska göras arkeologisk förundersökning på två av områdena.

 • Nytt steg mot Kuststad 2025 efter överenskommelse mellan kommunen och hamnbolaget

  Trelleborgs kommun och det kommunala bolaget Trelleborgs Hamn AB ska ingå en överenskommelse som bland annat innebär att Hamnbolaget får möjlighet att utöka sina lån med upp till en miljard kronor samt att kommunen går i borgen för lånet. Pengarna ska användas till att bygga färjeläge och kaj i de nya delarna av hamnen.

 • Eldningsförbud och spara på vattnet

  På grund av det torra och varma vädret förbjuds nu all form av eldning med öppen låga utomhus samt liknande åtgärder. Nu är det också förbjudet att grilla på den egna tomtmarken.

 • Norra Trelleborg förtätas med äldreboende och radhus

  Skanska ska uppföra ett nytt äldreboende med cirka 60 boendeplatser vid Södra Gränstorp.

  Två företag har tilldelats mark för att bygga äldreboende och radhus med äganderätt i norra Trelleborg. Detaljplanen väntas bli antagen i början av 2019.

 • Kommunanställdas ändrade resvanor ger fossilbränslefri kommun

  Fler tjänstecyklar och JO-JO-kort till de anställda i Trelleborgs kommun ger resultat! Körning med egen bil i tjänsten har minskat betydligt. Kommunen har också bytt ut sin allra sista oljepanna under 2017 och därmed nått en helt fossilbränslefri uppvärmning.

 • Många deltagare på samrådsmöte om ringväg och hamninfart

  Cirka 300 personer deltog i samrådsmötet i Parken.

  Samrådsmötet om den planerade östra ringvägen, östra hamninfarten och incheckningen väckte stort intresse bland kommuninvånarna. Cirka 300 personer deltog vid mötet på onsdagskvällen.

 • Skolan varnar för 16+ fester

  Nu går skolan i Trelleborg ut och varnar för de så kallade 16+ fester som arrangeras bland annat i Trelleborgs kommun. Polisen tillsammans med Trelleborgs kommun ser med oro på verksamheten.

 • Ny digital karta samlar byggandet i Trelleborgs kommun

  Skärmklipp från nya kartan som samlar byggprojekten i Trelleborgs kommun.

  Nu finns alla projekt inom exploatering och samhällsplanering i Trelleborgs kommun samlade i en GIS-karta. Tanken är att kartan ska ge en överblick över vilka platser i kommunen som det just nu arbetas med.

 • Engelska fotbollsnördar åter i Trelleborg

  Visit Trelleborg är för andra året i rad medarrangör när en grupp brittiska groundhoppers besöker Trelleborg helgen 8 - 10 juni. Dessa nördiga fotbollsälskare samlar på arenor!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?