Press

Här hittar du kommunens pressmeddelanden och pressbilder. Du hittar också en del länkar som vi tror att du kan ha nytta av.

Pressmeddelanden

 • Nytt steg mot Kuststad 2025 efter överenskommelse mellan kommunen och hamnbolaget

  Trelleborgs kommun och det kommunala bolaget Trelleborgs Hamn AB ska ingå en överenskommelse som bland annat innebär att Hamnbolaget får möjlighet att utöka sina lån med upp till en miljard kronor samt att kommunen går i borgen för lånet. Pengarna ska användas till att bygga färjeläge och kaj i de nya delarna av hamnen.

 • Eldningsförbud och spara på vattnet

  Det råder fortfarande eldningsförbud och uppmanad restriktion med vattenanvändning. Det är inte lika varmt längre men eldningsförbudet kvarstår. Även om regnet kommer så råder det eldningsförbud fram till det att eldningsförbudet hävs.

 • Norra Trelleborg förtätas med äldreboende och radhus

  Skanska ska uppföra ett nytt äldreboende med cirka 60 boendeplatser vid Södra Gränstorp.

  Två företag har tilldelats mark för att bygga äldreboende och radhus med äganderätt i norra Trelleborg. Detaljplanen väntas bli antagen i början av 2019.

 • Kommunanställdas ändrade resvanor ger fossilbränslefri kommun

  Fler tjänstecyklar och JO-JO-kort till de anställda i Trelleborgs kommun ger resultat! Körning med egen bil i tjänsten har minskat betydligt. Kommunen har också bytt ut sin allra sista oljepanna under 2017 och därmed nått en helt fossilbränslefri uppvärmning.

 • Många deltagare på samrådsmöte om ringväg och hamninfart

  Cirka 300 personer deltog i samrådsmötet i Parken.

  Samrådsmötet om den planerade östra ringvägen, östra hamninfarten och incheckningen väckte stort intresse bland kommuninvånarna. Cirka 300 personer deltog vid mötet på onsdagskvällen.

 • Skolan varnar för 16+ fester

  Nu går skolan i Trelleborg ut och varnar för de så kallade 16+ fester som arrangeras bland annat i Trelleborgs kommun. Polisen tillsammans med Trelleborgs kommun ser med oro på verksamheten.

 • Ny digital karta samlar byggandet i Trelleborgs kommun

  Skärmklipp från nya kartan som samlar byggprojekten i Trelleborgs kommun.

  Nu finns alla projekt inom exploatering och samhällsplanering i Trelleborgs kommun samlade i en GIS-karta. Tanken är att kartan ska ge en överblick över vilka platser i kommunen som det just nu arbetas med.

 • Engelska fotbollsnördar åter i Trelleborg

  Visit Trelleborg är för andra året i rad medarrangör när en grupp brittiska groundhoppers besöker Trelleborg helgen 8 - 10 juni. Dessa nördiga fotbollsälskare samlar på arenor!

 • Kommunen köper fastighet för att skapa plats för ringväg och hamninfart

  Det första köpeavtalet för fastigheter inom markzonen för planerad ringväg och hamninfart har nu undertecknats av båda parter. Det innebär att Trelleborgs kommun har köpt en av de totalt 23 fastigheterna som omfattas av erbjudandet om frivillig inlösen.

 • Ringväg, infart och incheckning ställs ut på samråd

  Planområdet för östra ringvägen, hamninfarten och incheckningen.

  I sommar får trelleborgare och myndigheter möjlighet att tycka till om planerna på en östlig ringväg, ny hamninfart samt uppställnings- och incheckningsfunktioner i anslutning till vägarna. Förslaget till planprogram ställs ut på samråd under perioden 4 juni-31 augusti.

 • Nya kommunkoncernens första möte avklarat

  Styrelsen för bolagskoncernen Trelleborgs Rådhus AB hade sitt första sammanträde på fredagen. Närvarade gjorde Birgitta Lanér-Sjöström, 		
Mikael Rubin, Anders Ahvander, Mats Sjöslätt, Thomas Svensson, Klas Regland, Christine Stafström, Lotta Belstad samt mötessekreterare Daniel Vagland (kommunjurist) och Hans-Åke Lindvall, tf ekonomichef.

  På fredagseftermiddagen sammanträdde styrelseledamöterna i Trelleborgs Rådhus AB för första gången. Bolagskoncernen samlar fem av de sju kommunala bolagen.

 • Arkeologer letar efter boplatser

  Magnus Andersson från Arkeologerna undersöker marken under matjorden.

  Nu är de arkeologiska undersökningarna i den planerade ringvägskorridoren igång. Parallellt med varandra arbetar två arkeologer med att undersöka sökschakt på områden som, baserat på tidigare kunskaper, kan innehålla fornfynd från såväl stenålder som bronsålder.

 • Bilar och Rocka-bil(ly) på Nationaldagen

  Trelleborgs Motorshow arrangeras på nationaldagen

  Det ser ut som om vädergudarna kommer att le när det är dags att fira Sveriges nationaldag, 6 juni, nästa vecka. Huvudattraktionerna i Trelleborg är som tidigare år bilar av alla de slag, såväl stillastående som i rallyfart. Festligheterna i Stadsparken går i samma anda, för musikunderhållningen svarar Top Cats som spelar rock´n roll och rockabilly.

 • Klart med ny ekonomichef i Trelleborgs kommun

  Smygehamnsbon Bo Carlbark är Trelleborgs kommuns nya ekonomichef. Han tillträder sin nya tjänst 1 augusti.

  Bo Carlbark blir Trelleborgs kommuns nya ekonomichef och börjar sin tjänst 1 augusti. Han kommer närmast från Region Skåne och har innan dess även haft chefsuppdrag i bland annat Uppsala län och Region Jämtland Härjedalen.

 • Trelleborgs kommun stödjer Grannsamverkan

  Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

 • Rivningslov beviljat för gamla resecentrum i Trelleborgs Hamn

  Byggnaderna och gångbryggan ska rivas för att lämna plats för tillfälliga uppställningsytor i väntan på att hamnen kan flytta österut.

  En epok går i graven när gamla resecentrum på mittelbron i Trelleborgs Hamn ska rivas. Men samtidigt är det startskottet för omvandlingen av det gamla hamnområdet till nya stadsdelar.

 • Ministerbesök på måndag

  På måndag, 21 maj, kommer justitieminister Morgan Johansson att besöka Trelleborg. Ämnet för dagen är ungdomar och trygghet.

 • Yngre utbildar äldre för att motverka digitalt utanförskap i Trelleborg

  Som första kommun i Skåne satsar nu Trelleborg på att hjälpa kommuninnevånare, 65 år och äldre, att öka sin kunskap i att använda dator och tjänster på nätet. Projektet drivs tillsammans med Telia.

 • Arbetet för ett tryggt Trelleborg fortskrider enligt plan

  Efter att många effektiva kortsiktiga åtgärder har satts in för att komma tillrätta med oroligheterna i Trelleborg fortsätter nu arbetet med en långsiktig handlingsplan för ett tryggt Trelleborg.

 • Trelleborgs kommuns hållbarhetschef får förtroendeuppdrag i regeringens insynsråd

  Hållbarhetschef Lina Wedin-Hansson får förtroendeuppdrag i regeringens insynsråd.

  Trelleborgs kommuns hållbarhetschef Lina Wedin Hansson har fått förtroendeuppdrag i upphandlingsmyndighetens insynsråd. Insynsråden vid de statliga myndigheterna är ett rådgivande organ och har en viktig uppgift - de ska på uppdrag av regeringen utöva insyn och ge myndighetschefen råd.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?