Värdighetsgaranti inom äldreomsorgen

Socialnämnden i Trelleborgs kommun har 2012 beslutat om en värdighetsgaranti, med förtydligande om vad du kan förvänta dig av oss inom äldreomsorgen.

Värdighetsgaranti
Foto: Socialförvaltningen - Myndighetsenheten Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Värdighetsgaranti

Din garanti - vårt ansvar

Vi lovar att

 • Du ska kunna nå oss på telefon eller att vi ringer tillbaka snarast, om du lämnat ett meddelande på vår telefonsvarare.
 • Du får ett bemötande som är vänligt, lyssnande, lugnt och engagerande.
 • Ha korrekt information på vår webbplats och i vår lättillgängliga informationsfolder.
 • Informera dig genom brev och muntligt om vilka hjälpinsatser du beviljats och vad dessa innebär.
 • När du erbjuds en kontaktperson att vi tillsammans går igenom vad detta innebär.
 • Din personliga genomförandeplan påbörjas inom 1 vecka och är färdig senast inom 4 veckor.
 • Meddela dig om din hjälpinsats blir försenad.
 • Informera dig när det sker personalförändringar.
 • Följa upp din hjälpinsats och beslut minst var 6:e månad eller oftare vid förändringar.
 • Du som bor på äldreboende erbjuds minst en planerad aktivitet om dagen, även på helger.
 • Alla synpunkter och klagomål återkopplas till dig inom 10 arbetsdagar.

Om du upplever att vi inte uppfyllt det vi har lovat, kan du få kompensation. Kompensationen bedöms personligt och är en överenskommelse mellan dig och oss som vårdgivare.

Relaterade dokument

Folder - Värdighetsgaranti inom äldreomsorgen (PDF-dokument, 576 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?