Våld i nära relationer

Familjevåldsgruppen erbjuder hjälp och stöd till personer som lever eller har levt i en relation där våld förekommer eller har förekommit.

Familjevåldsgruppen vänder sig till personer som:

  • lever eller har levt i en destruktiv relation
  • känner sig otrygga, rädda eller hotade i en nära relation
  • är eller har varit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld av närstående
  • använder eller har använt fysiskt eller psykiskt våld mot närstående
  • har svårt att hantera sin ilska och aggressivitet

Familjevåldsgruppen kan erbjuda skyddat boende för våldsutsatta personer, individuella samtal, rådgivning och krisbearbetning samt stöd till barn som upplevt våld i nära relation.

Behöver du hjälp utanför kontorstid: ring 112 och begär sociala jouren.

Är du i akut behov av hjälp: ring 112 och begär polisen.

Trappan

Familjevåldsgruppen kan erbjuda samtal med barn och ungdomar som upplevt våld i nära relation. Trappan är en modell uppbyggd med individuella samtal där barnet får bearbeta sina upplevelser.

Läs mer

Informationsfolder om familjevåldsgruppen (PDF-dokument, 229 kB)
Informationsfolder om Trappan (PDF-dokument, 1020 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?