Trygg och säker

I Trelleborgs kommun ska man alltid kunna känna sig säker och trygg. Det gäller oavsett om man är bosatt i kommunen permanent eller om man bara är på tillfälligt besök. Olyckor eller andra oönskade händelser ska inte behöva ske, men om de ändå gör det ska vi vara beredda och kunna vidta rätt åtgärder.

Man kan definiera innebörden av begreppen trygg och säker på flera olika sätt. Det kan handla om att det finns en räddningstjänst som kan förebygga bränder och andra olyckor, en räddningstjänst som också agerar på ett snabbt och effektivt sätt när olyckan ändå har skett. Det kan också handla om att göra stadens gator och torg fria från våldsbrott och skadegörelse. Ytterligare en definition kan vara att kommunen ska vara redo den dag händelser som faller utanför det normala sker, till exempel långvariga strömavbrott, översvämningar eller extrem kyla.

Kommunen arbetar löpande med trygghet och säkerhet och det mesta har sitt ursprung i förvaltningen för räddningstjänst. Under samma organisatoriska tak finner du räddningstjänstens verksamhet, kommunens säkerhetshandläggare och sotningsverksamheten.

På dessa sidor kan du läsa mer och även ta del av goda råd inom flera olika områden, oavsett om du är privatperson, företagare eller representant från en förening eller organisation.

Tänk på att kommunen inte kan förväntas ta ansvar för allt. Det innebär att varje individ, företag och organisation måste förbereda sig för extraordinära händelser och likaså vidta olycksförebyggande åtgärder på det lokala planet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?