Anhörigstöd

Är du anhörig till någon med en psykisk sjukdom så kan du få följande stöd.

  • Stödjande samtal på anhörigstödcenter
  • PPI (Psyko pedagogiska interventioner). Detta är en utbildning där personen med den psykiska sjukdomen och anhöriga går tillsammans. Man träffas 8 gånger.
  • Beardslee som är stödjande samtal till föräldrar som har en psykisk sjukdom samt deras barn. Det ger barnet en möjlighet att uttrycka tankar och känslor kopplade till förälderns sjukdom och stärker den vuxne i att prata med barnet om sin sjukdom och vara en bra förälder. Några samtal är enbart med barnet, några med enbart föräldern och några är gemensamma.

Hur du ansöker

Du kan vända dig till biståndshandläggare på socialpsykiatriska enheten eller direkt till Anhörigstödcenter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?