Psykisk ohälsa

Den kommunala socialpsykiatrin arbetar för att du som har psykisk ohälsa och långvarig funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Vi kan också erbjuda stöd till anhöriga.

Socialpsykiatrin riktar sig till dig som på grund av allvarlig psykisk ohälsa och en långvarig funktionsnedsättning har svårigheter att klara vardagen.

Målgruppen är i huvudsak åldersgruppen 18 - 65 år. Verksamhetens syfte är att på olika sätt ge hjälp till att klara sig i samhället, både i vardags- och arbetsliv.

I Trelleborgs kommun finns även personligt ombud som ska se till att samverkan fungerar mellan olika huvudmän, som t.ex. mellan Arbetsförmedling och Försäkringskassa

Den socialpsykiatriska verksamheten består av

  • socialpsykiatriska stödteamet
  • boendet Kastanjegården
  • sysselsättning på Jollen
  • mötesplatsen Kärnan

Hur du ansöker

Vid behov av stöd på grund av psykisk ohälsa kan ansökan göras till biståndshandläggare.

Det är biståndshandläggaren som utreder och beslutar vem som får stöd och hjälp från socialpsykiatriska stödteamet eller boende på Kastanjegården.

Personligt ombud, Jollen och Kärnan kräver ingen ansökan. För kontakt se under respektive flik.

Unga vuxna Trelleborg

Just nu driver socialpsykiatrin ett projekt som heter Unga Vuxna Trelleborg. Klicka vidare i menyn för att läsa mer.

Relaterade dokument

Informationsguide psykisk ohälsa (PDF-dokument, 391 kB)
Information till brukare om SIP - samordnad individuell plan (PDF-dokument, 134 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?