Kvalitet och utveckling

Socialförvaltningen arbetar ständigt med att utveckla sin service genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär att vi systematiskt och kontinuerligt planerar, genomför och följer upp vår verksamhet samt åtgärdar brister.

En del i det systematiska kvalitetsarbetet är att årligen ta fram en kvalitetsberättelse för verksamheten. Enligt patientsäkerhetslagen ska även en patientsäkerhetsberättelse tas fram. De senaste rapporterna kan ni ta del av här.

Kvalitetsberättelse 2019 (PDF-dokument, 1,9 MB)
Patientsäkerhetsberättelse 2019 (PDF-dokument, 1,3 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?