Hjälpmedel och bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas av kommunen om man på grund av bestående eller långvarig funktionsnedsättning behöver göra förändringar i sin bostad.

Om du efter en skada eller sjukdom har svårt att klara din vardag, kan du behöva hjälpmedel. Hjälpmedel kan också provas ut när inte enbart träning kan återge ökad självständighet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!