Hjälp i hemmet

Du kan ha rätt till hjälpinsatser i hemmet. Insatserna ska stärka dina möjligheter att bo kvar hemma och leva ett självständigt liv.

Karta över hemvårdsområden
Foto: Mät & Kartavdelningen, Trelleborgs kommun Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Karta över hemvårdsområden

Din rätt till hjälp kommer att bedömas utifrån dina behov. Du har möjlighet att få hjälp dygnet runt. Bedömningen görs av biståndshandläggare.

Så här gör du för att ansöka

För att ansöka om bistånd till hjälp kontaktas kundtjänst. Efter kontakt med biståndshandläggaren bokas ett hembesök för utredning och bedömning.

Val av hemvård

För dig som beviljas hjälp för insatserna städ, tvätt och inköp har Trelleborgs kommun kundval. Detta betyder att du som beviljats dessa insatser själv får välja om du vill att kommunen eller någon entreprenad ska utföra hjälpen. För insatserna inköp och tvätt är dock inte kommunen ett av de valbara alternativen.

Överklagan

Om du fått avslag på din ansökan, helt eller delvis, har du rätt att överklaga. Detta ska göras inom 3 veckor från det att du fått beslutet. Om du vill ha hjälp med din överklagan kan kundtjänst kontaktas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!