Ledsagare - Medresenär

Ledsagare kan beviljas när färdtjänstberättigad person inte längre klarar själva färdtjänstresan med den hjälp som ges av chauffören i taxibilen och från dörr till dörr.

Rätten till ledsagare prövas individuellt och ansökan gör du hos din färdtjänsthandläggare. Den som är ledsagare ska kunna bistå med den hjälp kunden behöver under själva bilfärden. Den som själv är färdtjänstberättigad kan inte vara ledsagare.

Ledsagare beviljas inte för att du behöver hjälp på resmålet eller för att du behöver exempelvis hjälp med att bära inköpta varor.

Medresenär

En medresenär kan medfölja vid färdtjänstresa och betalar då lika mycket som den färdtjänstberättigade. Uppge alltid när du beställer din resa om du har medresenär med dig. Om ledsagare beviljats kan inte medresenär följa med på färdtjänstresa.

Medresenär och ledsagare måste resa från samma avresemål och till samma resmålsadress som den färdtjänstberättigade.

Ansökan om ledsagare görs på blankett för ansökan om färdtjänst som finns under självbetjäning på kommunens webbplats. Tänk på att bifoga läkarutlåtande när du gör din ansökan.
Blanketten finns även att hämta hos kundtjänst på Rådhuset. Där kan du även få hjälp att fylla i blanketten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?