Beställning av resa

Färdtjänstresor beställs hos Vellinge Taxi, alla dagar mellan klockan 07.00-24.00.

Du kan åka färdtjänst dygnet runt och i hela Skåne på ditt färdtjänstbeslut. Antalet resor är obegränsade.

Vid kortare resor kan färdtjänstresan beställas senast en timme innan avfärd.
Om resan är längre än 48 kilometer är förbeställningstiden längre. Resor längre än 48 kilometer ska beställas senast 24 timmar vardagen innan resan ska äga rum. Resan ska påbörjas och avslutas inom Trelleborgs kommun.

Beställning av resa där trappklättrare ska användas ska göras 3 timmar innan resan ska äga rum.

Vid färdtjänstresa efter inköp får du endast ta med dig motsvarande två bärkassar.

Beställning av taxi och specialfordon

Specialfordon kan beviljas för de personer som inte klarar av att förflytta sig från rullstol till en vanlig taxi.

Förbeställning med mera

Färdtjänst bygger på samåkning liksom all kollektivtrafik. För att underlätta samåkning behöver transportören vissa marginaler.

Inställelsetiden (tidsfönstret) är + -15minuter vilket innebär att taxi kan hämta den färdtjänstberättigade 15 minuter före och 15 minuter efter den önskade tiden.

Avvikelse från den önskade tiden ska avtalas med resenären. Om resan är längre än 48 km är inställelsetiden längre. Se tabell nedan.

Tidsfönstret - är den tid som en resa maximalt kan förskjutas från önskad avresetid. Se tabell nedan.

Restid - är hur lång tid en resa maximalt kan förskjutas från önskad avresetid. Se tabell nedan.

Antal resekilometer Förbeställningstid Tidsfönster Restid
(lägsta maxresetid är 30 min)
0  - 48 km 1 timme +- 15 Plus 50% av tid för direktresa
48 - km 24 timmar +- 60 Plus 50 % av tid för direktresa

Detta är maxtider och kan endast avkortas, inte förlängas.

Resegaranti

Om färdtjänstbilen är försenad mer än 30 minuter från överenskommen tid för hämtning, slipper resenären betala egenavgiften. Gäller från och med den 1 januari 2016.

Färdtjänst ska inte användas vid sjukvårdsbesök eller behandlingsresor, s.k. sjukresor men färdtjänstkortet ska visas upp för chauffören vid sjukresa. Mammografi, gynekologisk undersökning och förkylnings vaccination är inte sjukresa - enligt Region Skåne.

Bokningar av sjukresa görs till Skånetrafiken som även kan ge dig mer information om sjukresor och kostnader.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?