Färdtjänst - den särskilda kollektivtrafiken

Färdtjänst kan beviljas till personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar enligt lagen om färdtjänst.

Med anledning av coronasituationen erbjuds färdtjänstkunder i mån av plats ensamresor för att minska risken för smittspridning.

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa.
All färdtjänst bygger på samåkning.

Färdtjänst kan beviljas för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar enligt lagen om färdtjänst.

Du kan få färdtjänst om du har:

 • stora svårigheter att åka med allmänna kommunikationer och/eller
 • stora svårigheter att förflytta dig till busshållplats
 • ett varaktigt behov under minst 3 månader

Ansökan

 • Ansökan om färdtjänst görs på särskild blankett som finns under självbetjäning på kommunens webbplats. Blanketten finns även att hämta hos kundtjänst på Rådhuset. Där kan du även få hjälp att fylla i blanketten.
 • När du ansöker om färdtjänst ska läkarintyg skickas med ansökningsblanketten.
 • När ditt beslut om färdtjänst går ut behöver du ansöka på nytt och skicka in nytt läkarutlåtande. Gör detta senast 1 månad innan ditt beslut går ut för att förhindra onödiga besvär för dig.
 • När du beviljats färdtjänst och om du kan resa vissa resor med allmänna kollektivtrafiken kan du får ett serviceresekort att använda på buss och tåg. Kontakta kundtjänst om detta.

När används färdtjänst?

Kommunen administrerar och ansvarar för färdtjänstresor. Färdtjänst används exempelvis för resor till:

 • arbetet
 • dagverksamhet
 • ärenden av olika slag, hår- och fotvård
 • besök hos släktingar och vänner
 • aktiviteter

Färdtjänst ska inte användas vid sjukvårdsbesök eller behandlingsresor, s.k. sjukresor men färdtjänstbeslutet ska visas upp för chauffören vid sjukresa.
Mammografi, gynekologisk undersökning och förkylnings vaccination är inte sjukresa - enligt Region Skåne.

Antalet resor är obegränsade men färdtjänsttillståndet ska endast användas vid behov. Vid färdtjänstresa efter inköp får du endast ta med dig motsvarande två bärkassar.

Du kan åka färdtjänst i hela Skåne och dygnet runt under årets alla dagar.

Färdtjänstresan kan beställas alla dagar mellan klockan 07.00-24.00, senast en timme innan avresa.

Om resan är längre än 48 kilometer är förbeställningen längre. Resor längre än 48 kilometer ska beställas senast 24 timmar vardagen innan resan ska äga rum. Resan ska påbörjas och avslutas inom Trelleborgs kommun.
Bokningar av sjukresa görs till Skånetrafiken som även kan ge dig mer information om sjukresor och kostnader.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!